Valdība precizē nosacījumus fotogrāfu darbam un tiešraidēm

Valdība otrdienas, 22. decembra, sēdē veica precizējumus normatīvajā regulējumā, kas laika periodā līdz 2021. gada 11. janvārim paredz mutes un deguna aizsegu lietošanu tiešraižu translāciju un ierakstu veikšanā. Tāpat precizēts skaidrojums par fotopakalpojumu sniegšanas un fotogrāfu darba nosacījumiem.

Valdība, veicot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu,” precizēja nosacījumus attiecībā uz mutes un deguna aizsegu lietošanu tiešraižu translāciju un ierakstu veikšanas laikā, nosakot, ka pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai publiskās iekštelpās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, mutes un deguna aizsegus varēs nelietot tikai gadījumos, kad:

1) tiek sagatavota vai veikta kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, t.sk. tīmekļa resursos – piemēram, tiešsaistes koncerti un izrādes, tiešsaistes dievkalpojumi;

2) tiešraides translācija vai ieraksts mācību nodrošināšanai attālināti – piemēram, tiešsaistes mācību nodarbības, semināri, konferences;

3) tiek veikta audiovizuāla darba veidošana – piemēram, filmu un reklāmu filmēšana.

Izņēmums mutes un deguna aizsega lietošanā attiecas tikai uz filmēšanas darbiem publiskās iekštelpās, un šo darbu veikšanai vispirms ir jāiegūst telpu tiesiskā valdītāja (īpašnieka vai īrnieka) atļauja. Mutes un deguna aizsegu filmēšanas un sagatavošanās (t.sk. mēģinājumu) laikā drīkstēs nelietot tikai un vienīgi procesā tieši iesaistītās filmētās personas (piemēram, mūziķi, aktieri, dejotāji, pasniedzēji, garīgais un kalpojošais personāls), ja šo personu darba pienākumus nav iespējams pilnvērtīgi veikt, valkājot mutes un deguna aizsegu.

Izņēmums nav attiecināms uz filmēšanas vai sagatavošanas procesā iesaistīto atbalsta personālu (operatoriem, gaismu un skaņu inženieriem, režisoriem, grimētājiem u.t.t.). Šis izņēmums nav attiecināms arī uz fizisku personu veiktām tiešraidēm (t.sk. tīmekļa resursos) un veidotiem audiovizuālajiem darbiem.

Tāpat valdībā saskaņots skaidrojums par MK rīkojumā Nr.655 iekļautajiem ierobežojumiem attiecībā uz klātienes fotopakalpojumu sniegšanu. Valdība apstiprināja, ka šis ierobežojums neattiecas uz profesionālu fotogrāfu darbu, kas tiek veikts juridiskas personas vajadzībām darba izpildes ietvaros – piemēram, fotografēšanu plašsaziņas līdzekļu vai reklāmas vajadzībām, kā arī fotografēšanu, kurā nav iesaistītas citas fiziskas personas, un fotografēšanu, kuru veic privātpersonas bez komerciāla nolūka.

Līdz ar to aizliegums sniegt fotopakalpojumus klātienē (izņemot fotogrāfiju izgatavošanu dokumentiem) attiecināms tikai uz fotopakalpojumiem, ko par samaksu viena fiziskā persona sniegs citai fiziskajai personai.

Papildu informācijai:
Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
67330343, 26469946
Lita.Kokale@km.gov.lv