Novada ģimenes var pieteikties krīzes pabalstam

Daugavpils novada pašvaldība piešķir ģimenēm, kuras ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, pabalstu, kas vienai personai (vienam ģimenes loceklim) sastāda 80 eiro mēnesī, piemaksa bērniem 50 eiro.

Krīzes pabalsts tiks piešķirts:

  • ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • ja ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Krīzes pabalstu piešķir Daugavpils novada Sociālais dienests, kurš izvērtē, vai persona atbilst noteiktajiem kritērijiem.

Lai pieteiktos pabalstam, iedzīvotājiem jāvēršas pie sociālā darbinieka savā pagastā vai Sociālajā dienestā Daugavpils novada domē Daugavpilī, Rīgas ielā 2.