VBTAI no 2021. gada sāks piedāvāt bezmaksas psihoterapijas pakalpojumu ģimenēm