Veselības veicināšanas projekta pasākumu plāns martam

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā ” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) pasākumu plāns martā: 

Datums, laiksPasākumsNorises vieta
16.03.2018
plkst. 10.00
Informācijas un izglītības diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”Skrindu dzimtas muzejs
19.03.2018
plkst. 14.00
Informācijas un izglītības diena  “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”Kalupes pagasts
20.03.2018
plkst. 10.00
Veselības diena skolā Biķernieku pamatskola
26.03.2018
plkst. 14.00
Informācijas un izglītības diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”Līksnas pagasts
29.03.2018
plkst. 10.00
Veselības diena skolā Salienas vidusskola