Veselības veicināšanas projekta pasākumu plāns aprīlim

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā ” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070)
PASĀKUMU PLĀNS APRĪLIM

Datums, laiksPasākumsNorises vieta
10.04.2018
plkst. 09.00
Veselības diena skolā Medumu pamatskola
13.04.2018
plkst. 10.00
Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”
Demenes pagasts
17.04.2018
plkst. 10.00
Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”
Daugavpils novada dome
23.04.2018
plkst. 10.00
Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”
Vecsalienas pagasts
25.04.2018
plkst. 15.00
Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”
Līksnas pagasts
26.04.2018
plkst. 14.00
Informācijas un izglītības diena
“Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”
Kalkūnes pagasts