VIA “Bulta” brauc uz Rīgu

22. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Bulta” (vadītājs Viktors Ļeonovičs) piedalījās konkursā „No baroka līdz rokam” Latgales reģiona atlasē Rēzeknē, kurp savukārt tika izvirzīts pēc piedalīšanās Daugavpils novada atlases konkursā. Uzstāšanās žūrijas komisijas priekšā tik spēcīgu konkurentu pulkā VIA „Bulta” dalībniekiem bija pirmais nopietnais pārbaudījums, jo līdz šim kolektīvs ņēma dalību koncertos un dažādos pasākumos, kur vērtētāji bija tikai pateicīgie klausītāji. Uztraukuma un iespaidu pilna bija šī diena, kas vainagojās ar konkursa rezultātu paziņošanu. Pēc centralizētās žūrijas komisijas vērtējuma visu jaunākās grupas dalībnieku sniegumi tika novērtēti ar I un II pakāpes Diplomiem, savukārt augstākais novērtējums un ceļazīme uz konkursa „No baroka līdz rokam” finālu Rīgā tika piešķirta Špoģu Mūzikas un mākslas skolas VIA „Bulta”.

Apsveicam finālistus un pateicamies viņu vecākiem par milzīgu atbalstu konkursa dienas garumā!