Video konkurss skolēniem „Zaķiem pa pēdām”

Sagaidot pavasara atnākšanu, Latvijas Nacionālais dabas muzejs izsludina video konkursu skolēniem. Tā galvenā tēma ir par gada dzīvnieku izvēlētais pelēkais un baltais zaķis.

Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par Latvijā sastopamajām zaķu sugām, to dzīvesveidu un atšķirībām. Dalība konkursā palīdzēs attīstīt radošumu un tehniskās iemaņas sižeta un tekstu veidošanā.

Konkursā var piedalīties individuāli vai nelielās komandās, iespējams izvēlēties kādu no piedāvātajām tēmām vai attīstīt savu ideju.

Vērtēšanas komisijā būs pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldesanimāciju studijas „Atom Art”, raidījuma „Vides fakti”, Dabas muzeja, kā arī bioloģe un žurnāliste Anita Upīte.

Konkursa žūrija vērtēs darbā atspoguļotās bioloģijas zināšanas, sižeta un domas izklāstu, kā arī tehnisko izpildījumu.


  • Skolēniem no 1. līdz 12. klasei.
  • Darbu iesniegšana līdz 30. septembrim.

Aicinām rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu (pievienots zemāk). 

PIETEIKUMA ANKETA

Informācija par konkursu eliza.skutane@lndm.gov.lv.


Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti rudenī klātienē muzejā vai attāklinātā pasākumā, kā arī rezultāti būs publicēti muzeja mājaslapā. Balvas sarūpējuši Dabas muzejs, animāciju studija „Atom Art”, raidījums „Vides fakti” un citi atbalstītāji.

Saziņa ar konkursa dalībniekiem notiks, izmantojot pieteikumā norādīto e-pasta adresi.


Aicinām pedagogus un interešu izglītības organizatorus informēt audzēkņus par konkursu un brīvi izmantot muzeja sagatavotos vizuālos materiālus (pievienoti zemāk).