Višķu dienas aprūpes centra klienti gatavojas Lieldienām

Lieldienas ir tradīcijām bagāti svētki ne vien Latvijā, bet arī citur pasaulē. Daudzviet tie saistās ar reliģiju, bet pastāv arī dažādi citi skaidrojumi, paražas, tradīcijas un interesanti fakti, ko ir vērts uzzināt par Lieldienām, it sevišķi jaunai paaudzei.

Lieldienu simbols ir ola, kas simbolizē atdzimšanu, jaunu dzīvību, pilnību un sauli. No Seno ēģiptieši rakstiem ir zināms, ka pasaule radusies no milzīgas olas un ola kā visas dzīvības sākuma simbols pastāvējusi mūžīgi, tālab olām tika piedēvētas arī maģiskas spējas.

Otrs populārākais Lieldienu simbols ir zaķis – tas simbolizē nevainību, mīļumu un auglību. Zaķis ir jau ierasts simbols gan dabā, greznojot ēku pagalmus, gan veidojot dažādas Lieldienu kompozīcijas.

Višķu dienas aprūpes centra klienti arī divas nedēļas gatavoja simboliskos Lieldienas zaķus, kompozīcijas ar ko priecēt gan savas ģimenes, gan pielāgoja svētkiem dienas centra teritoriju, vēlot visiem mīlestību sirdīs un uzvaru pār bailēm, slimībām un ļaunumu!

Pasākums rīkots Višķu dienas aprūpes centra klientiem, kuri piedalās projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr. 9.2.2.1./15/I/005.