Višķu pagastā sveica labākos darba darītājus

Pati galvenā Latvijas vērtība ir tās cilvēki, kuri, neskatoties ne uz kādām grūtībām, palikuši uzticīgi savai valstij, savam novadam, savam pagastam. Svarīgs ir katrs no viņiem – gan tie, kuri audzē labību un kopj lopiņus, gan tie, kuri šajos sarežģītajos apstākļos attīsta uzņēmējdarbību, gan tie, kuri izglīto jauno paaudzi un aprūpē cilvēkus.

Arī Višķu pagastā ir daudz labu darba darītāju, sava amata meistaru. Parasti viņus godinājām 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, bet sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem piešķirtos apbalvojumus par 2020. gadu pasniedzām šogad 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā.

Daugavpils novada domes pateicības rakstus saņēma:

–        Pēteris Breidaks, bišu dravas “Valenieki” īpašnieks – par uzņēmību lauksaimniecības attīstībā un aktīvu līdzdalību Višķu pagasta un Daugavpils novada sabiedriskajā dzīvē;

–        Juris Orlovskis, SIA “Višķi 1” valdes loceklis – par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Višķu pagasta iedzīvotājiem un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;

–        Janīna Kursīte, Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāte, zemnieku saimniecības “Ziediņi” īpašniece – par uzņēmību lauksamniecības attīstībā, aktīvu dalību zemnieku vakara tirdziņā, ieguldījumu Daugavpils novada tēla veidošanā;

–        Andris Zeile, Višķu pagasta pārvaldes datorspeciālists – par ilggadēju un priekšzīmīgu darba pienākumu veikšanu un aktīvu līdzdalību Višķu pagasta sabiedriskajā dzīvē;

–        Viktors Leonovičs, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mūzikas studijas “Lauku studija” vadītājs – par pedagoģisko meistarību, radošiem panākumiem audzēkņu muzikālajā izglītošanā un ieguldījumu Daugavpils novada popularizēšanā;

–        Jānis Lozda, pašvaldības aģentūras “Višķi” autobusa vadītājs – par ilggadēju un priekšzīmīgu pienākumu veikšanu.

Paldies viņiem par atbildību, cieņu un mīlestību pret uzticēto darbu, savu pagastu, jo tas ir kā vērtību kodols, ko viņi kopj un nodod tālāk nākamajām paaudzēm.

Višķu pagasta Sabiedriskā centra kultūras pasākumu organizators Jānis Belkovskis