VPVKAC pakalpojumi tagad pieejami arī Daugavpils novada domē

Jau piecus gadus Daugavpils novadā, Višķu pagastā, darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC). Tas izveidots ar mērķi rast iespēju iedzīvotājiem saņemt dažādu valsts iestāžu pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves vietai, ietaupot gan laiku, gan līdzekļus. Centrs atrodas Višķu pagasta ēkā un sniedz pakalpojumus ne tikai Daugavpils novada, bet arī citu pašvaldību iedzīvotājiem.

Lai šos pakalpojumus varētu saņemt daudz plašāks iedzīvotāju loks, tostarp Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, Daugavpils novada dome pieņēma lēmumu, ka reizi nedēļā, pirmdienās, VPVKAC pakalpojumi tiks sniegti novada domes telpās Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 1. stāvā no plkst. 8.30 līdz 16.30. Savukārt Višķu pagastā pirmdienās centra pakalpojumi nebūs pieejami, bet pārējās darbdienās darba laiks saglabājas bez izmaiņām.

Ja sākotnēji VPVKAC bija pieejami piecu valsts iestāžu sniegtie pakalpojumi (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts ieņēmumu dienests, Nodarbinātības valsts aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts darba inspekcija), tad pašlaik te var saņemt 12 valsts iestāžu pakalpojumus, turklāt no šī gada pakalpojumu klāsts paplašinās.

Piecu gadu laikā ir audzis arī VPVKAC klientu skaits. 2016. gadā tika apkalpoti 259 klienti, bet pērn šeit pakalpojumus saņēma jau 880 klienti. Tas liecina, ka VPVKAC sniegtie pakalpojumi ir pieprasīti.

Pašlaik iedzīvotajiem aktuāli ir vairāki pakalpojumi. VPVKAC vadītāja Ruta Grustāne pastāstīja, ka līdz 1. martam lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar putnkopību un lopkopību, jāiesniedz Lauksaimniecības datu centrā novietnes infrastruktūras kartītes. Sagatavot šīs kartītes (anketas) var VPVKAC.

Februārī Lauku atbalsta dienestā tiks atvērta programma “Lauku bloku precizēšana”. Lai sagatavotu pieteikumus, iedzīvotāji var vērsties VPVKAC.

Savukārt no 1. marta Valsts ieņēmumu dienests sāks pieņemt iedzīvotāju ienākumu deklarācijas. Ikviens iedzīvotājs var vērsties VPVKAC, kur viņam palīdzēs sagatavot gada ienākumu deklarācijas, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Izmantojot VPVKAC pakalpojumus, klienti krietni vien ietaupa savu laiku, jo dažādu valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt vienuviet, piemēram, pieteikties dažādiem pabalstiem, noformēt lauksaimniekiem svarīgus dokumentus, iesniegt gada ienākumu deklarācijas, sagatavot iesniegumus Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai, noformēt mantojumā savu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu un saņemt virkni citu pakalpojumu. Zīmīgi, ka, noformējot pirmdienās novada Dzimtsarakstu nodaļā miršanas gadījumu, turpat novada domes ēkā VPVKAC var noformēt arī pieteikumu VSAA apbedīšanas pabalsta saņemšanai, un tamdēļ nav jādodas uz VSAA un jāstāv rindās. Turklāt pakalpojumus šajā centrā var saņemt ne tikai fiziskas, bet arī juridiskas personas.

To, ka izmantot VPVKAC pakalpojumus ir ļoti ērti, atzīst arī Spoģu vidusskolas direktores vietnieks izglītības jomā Jānis Briška. Ikdienā viņš izmanto dažādus centra sniegtos pakalpojumus, bet darbā jo īpaši viņam nozīmīga ir iespēja saņemt e-paraksta pakalpojumu. Strādājot ar projektiem, tas ir īpaši svarīgi, jo juridiskos jautājumus var nokārtot dažu minūšu laikā un nav jāgaida vairākas dienas, iekams līgumi no Rīgas nonāk skolā.

Ja VPVKAC sniegtie pakalpojumi būs pieprasīti arī turpmāk, pašvaldība izskatīs iespēju nodrošināt to sniegšanu arī citos novada pagastos.

Kādus pakalpojumus var saņemt VPVKAC

Vairāk par VPVKAC