Zemnieku saimniecībā izveidota mobilā veterinārā klīnika- laboratorija

Projektu “Mobilā veterinārā klīnika-laboratorija” izvirzījusi Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”.
Projekta ietvaros tika izveidota mobila veterinārā vienība, kas nodrošina dzīvnieku veterināro aprūpi, manipulācijas un diagnostiku izbraukumā – dzīvnieku novietnēs uz vietas. Šāda sistēma ir inovatīva reģionā un maz izplatīta valstī.

Lai sākas dižošanās! Leposimies ar labi paveikto, svinot desmitgadi LLF iniciētajai Latvijas partnerību balvai #LEADER Dižprojekts – izvirzītiem vietējo iniciatīvu projektiem, kuri realizēti VRG darbības teritorijā ar LEADER ELFLA vai EJZF fonda atbalstu un kuri ir teritorijas lepnums un aktīvo cilvēku darbības apliecinājums.
Šobrīd notiek pieteikumu pieņemšana un ir atvērts sabiedrības balsojums sociālajos medijos. Līdz 15. februārim dalies un spied “patīk” projektam, kas Tavai sirdij vistuvākais un kas, Tavuprāt, ir #Dižprojekts2020!
Lai balsojums tiktu ieskaitīts, jādalās un jāreaģē uz oriģinālo ierakstu LLF lapā. Pieteikumi albumam tiek pievienoti iesūtīšans secībā.
Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un reģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas, kas īstenotas ar LEADER pieeju (#CLLD) un saņēmušas finansējumu. Jāatceras, ka galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar paveikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot arī citus aktīvai rīcībai.
Papildu informācija un kandidātu saraksts ar pilnajiem aprakstiem pieejams LLF mājas lapā.