Ziedo līdzekļus Sociālā atbalsta centra audzēkņiem

Sociālā atbalsta un aprūpes centram ”Avots” sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Marine Insurance Services” noziedoja naudas līdzekļus 3500 eiro apmērā, kas paredzēti centra audzēkņu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Centra vadītāja Lilita Gasjaņeca skaidro, ka firma jau vairākus gadus bija palīdzējusi centram ar ziedojumiem. Iepriekš iekrātos ziedojumu līdzekļus ”Avots” izlietoja busiņa iegādei, kuru izmanto klientu vajadzībām.

Patlaban noziedoto centrs plāno izmantot bērnu attīstošo ekskursiju un braucienu organizācijai, kas bērniem nāks tikai par labu. Organizēt tos plānots laikā, kad pandēmija būs beigusies, un valstī esošie ierobežojumi tiks noņemti.

Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots” sniedz ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu, “Jauniešu mājas” pakalpojumu (atbalsts un aprūpe jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem līdz jaunieša atgriešanai bioloģiskā ģimenē vai līdz jaunietis ir spējīgs dzīvot patstāvīgi, vai arī turpina mācības), sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, kā arī atbalstu nepilngadīgajām un jaunajām grūtniecēm, jaunajām māmiņām, bērniem un jauniešiem, kuri nonākuši krīzes situācijā, cietuši no vardarbības, palikuši bez iztikas līdzekļiem un tuvāko atbalsta.