Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

Ārstniecības iestāžu pielāgošana likumdošanā noteiktajām obligātajām prasībām un līdz ar to medicīnas pakalpojumu sniegšanas vietu pastāvēšanas nodrošināšana lauku teritorijā ir aktuālas jautājums arī Daugavpils novadā. Liela loma šīs problēmas risināšanai ir EKPI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektam “Apstākļu nodrošināšana pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Daugavpils novada un Braslavas rajona teritorijā” (Nr.LLB-2-264). Projekta ietvaros bija organizēts iepirkums par telpu pielāgošanas būvdarbiem Demenes, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles un Vecsalienas pagastā, kā rezultātā jūnija sākumā tika parakstīti līgumi ar SIA „Structum” un SIA „Vanpro”. Būvdarbus plānots pabeigt šī gada septembra sākumā.

Projekta galvenais mērķis ir nodrošināt apstākļus pārrobežu primāro medicīnisko pakalpojumu pieejamībai Latvijas-Baltkrievijas pierobežas zonā, kā arī sadarbību starp šo pakalpojumu sniedzējinstitūcijām. Projekta realizāciju īsteno Daugavpils novada domē sadarbībā ar Braslavas centrālo rajona slimnīcu un Nacionālās veselības dienesta Latgales nodaļu. Kopējais projekta budžets ir 682 713 EUR. 90% jeb 614 441,70 EUR no tā sastāda ENPI finansējums. 
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Daugavpils novada dome un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.