SIA “Grīvas poliklīnika”

Lielā iela 42, Daugavpils

Poliklīnikā ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Informācija par kārtību, kādā ārstniecības iestāde nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

Personas ar funkcionāliem traucējumiem ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt:

  • patstāvīgi uzbraucot pa speciāli aprīkotu uzbrauktuvi un nospiežot zvana pogu pie ieejas durvīm,
  • reģistratūras darbinieki atver ieejas durvis un palīdz iekļūt iestādes telpās,
  • ar iestādes darbinieku palīdzību vai patstāvīgi pacientam ir iespējams pārvietoties pa ārstniecības iestādes pirmā stāva telpām nepieciešamā pakalpojuma saņemšanai kā arī izmantot speciāli aprīkotu tualetes telpu,
  • ja pacientam ar ierobežotām funkcionālām spējām ir nepieciešamība saņemt kādu no ārstniecības iestādes piedāvātajiem pakalpojumiem, kas atrodas iestādes otrajā stāvā, reģistratūras darbinieks organizē šī pakalpojuma nodrošinājumu pirmā stāva ķirurga kabinetā
  • pacients veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt savā dzīves vietā, iepriekš piesakot mājas vizīti pa tālruni 6-54-22844

Veselības aprūpes pakalpojumus, kas nav pieejami SIA “Grīvas poliklīnika” var saņemt tuvākajās ārstniecības iestādēs.