Atkārtotu dokumentu izsniegšana

Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas  no civilstāvokļa aktu reģistriem.

Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.

Vienotā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv privātpersonām ir iespējams saņemt  e-pakalpojumus, kuri izveidoti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas ietvaros:
·  Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana;
·  Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana;
·  Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana.