Draudzes un baznīcas

Kārtība, kādā Daugavpils novada dome piešķir atbalstu no budžeta programmas  “Subsīdijas reliģiskajām organizācijām”
Pielikumi (zip)

DAUGAVPILS NOVADA DRAUDZES UN BAZNĪCAS

 

Romas katoļu baznīcas

N.p.k.NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
1.Ambeļu Svētā JuraAmbeļuAndrejs Aglonietis29470188Ambeļi (Ambeļu katoļu kapi), Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads
2.Augškalnes Svētās ĢimenesAmbeļuAndrejs Aglonietis29470188Augškalne, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads
3.Bebrenes  Romas katoļu baznīcaBebreneIngmārs Zvirgzdiņš28873134Bebrene, Augšdaugavas novads tālr. +371 65407909, 20219770 vai 26109353
4.Demenes Vissvētās Jēzus sirdsDemenesJans Trizna27146299Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
5.Zemgales Svētā Krusta pagodināšanasDemenesJans Trizna27146299Zemgale, Demenes pag., Augšdaugavas nov.
6.Dubnas Vissvētās Jēzus sirds (kapela) VaršaveņaDubnasAntons Aglonietis29155921Dubna, Rīgas ielā 1, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads
7.Dvietes Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīcaDvieteEdvards Zaksis26110935Dviete, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65475434
8.Ilūkstes Romas katoļu baznīcaIlūksteIngmārs Zvirgzdiņš28873134Ilūkste, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65447850 vai 65447860
9.Kalupes Vissvētākā Altāra SakramentaKalupesAntons Aglonietis29155921
mājas lapa
Dzirnavu iela 1, Kalupe, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads
10.Laucesas Svētā Pētera un PāvilaLaucesasRolands
Šakals
29683961Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
11.Līksnas Vissvētās Jēzus SirdsLīksnas Jānis Kolns29331054
Draudzes vecākā
26498328
Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads,
12.Medumu Svētā Jāņa KristītājaMedumuRolands Šakals29683961Vasariški, Medumu pagasts, Daugavpils novads
13.Jezupovas Sv. Pētera un PāvilaNaujenesPāvels Raciņš26790362
29325738
stanislavalocika@inbox.lv
Juzefova, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.
14.Spruktu Svētā AntonaNaujenesPāvels Raciņš26790362„Spruktu baznīca”, Sprukti, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads
15.Nīcgales Dievmātes dzimšanasNīcgalesJānis Kolns29331054Buivīši, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads
16.Jaunbornes Svētā Krusta atrašanasSalienasJanušs Bulašs29498216
elerne@inbox.lv
Jaunborne, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads
17.Silenes Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanasSkrudalienasVjačeslavs Rosļaks26310861
rosljak@inbox.lv
Baznīcas iela 5, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
18.Subates Mikeļa Ercengeļa Romas katoļu baznīcaSubateAndrejs Skadiņš29379148Subate, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911
19.Sventes Svētās TrīsvienībasSventesRolands Šakals29683961Svente, Sventes pagasts, Daugavpils iela 3, Augšdaugavas novads,  e-pasts roland.s@inbox.lv 
20.Grendzas Svētā Pētera Romas katoļu baznīcaŠēdereIngmārs Zvirgzdiņš28873134Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65475703, 65475678 vai 26663681
21.Elerņas (Elkšņu) Kunga Jēzus debeskāpšanasTaboresJanušs Bulašs29498216
elerne@inbox.lv
Elerne 5, Tabores pag., Augšdaugavas nov.
22.Višķu Svētā Jāņa KristītājaVišķuAndrejs Aglonietis29470188
andeks60@gmail.com
Krāslavas iela 2, Višķi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

 Luterāņu baznīcas

N.p.k.NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
1.DemenesDemenesAndis Lenšs26315707Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
2.

Lašu luterāņu baznīca

EglaineAgris Pilsums

29198010

Eglaine, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, tālr. +371 20028330 vai 65437343
3.

Ilūkstes luterāņu baznīca

IlūksteAgris Pilsums

29198010

Vienības laukumā 3, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā+371 65447850 vai 65447860
4.Birķineļu (Berķeneles)KalkūnesDraudzes vecākā
28614468
Birkineļi (Birkineļu luterāņu kapos), Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads
5.Ēģiptes (Vilkumiesta)MedumuĒģipte (Ēģiptes luterāņu kapos), Medumu pagasts, Augšdaugavas novads
6.Subates luterāņu baznīcaSubateAgris Pilsums29198010Subate, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911
7.SīķelesVecsalienasAndis Lenšs26315707„Sīķele” (Sīķeles luterāņu kapos), Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads

Pareizticīgo baznīcas

N.p.k.NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
1.Lipiņu Vissvētās Dievmātes aizmigšanasBiķerniekuVladimirs Osipovs22085443Lipiņiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavasnovads
2.Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja (Fabijanova)DemenesAleksandrs Dreimanis 29297238Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads
3.Maļinovas Svētā Pravieša ElijasMaļinovasAleksandrs Jukimovičs22119610
alipsilavti@gmail.com
Rēzeknes iela 25a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads
4.Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvērumaSkrudalienaVladimirs Osipovs22085443Miera iela 23, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
5.Vecsalienas Pravieša Jāņa KristītājaVecsalienasVladimirs Osipovs 22085443Tartaks, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV5476
6.Maskovskas Vissvētās Dievmātes patvērumaVišķuDionīsijs Gorjunovs29897413
dionisgor@inbox.lv
Maskovskaja, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
7.Daniševkas Svētā Apustuļa Pētera un PāvilaVišķuDionīsijs Gorjunovs29897413Daniševka, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads

 Vecticībnieku kopienas lūgšanu nami

N.p.k.NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
1.KrivošejevasBiķerniekuDomentians Žilko28292574
domentian.zilko@gmail.com
Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
2.PantilišķuBiķerniekuDomentians Žilko28292574Panteļiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads
3.AščukuDubnasVikula Mihailovs29888067„Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads
4.KrivānuKalupesPjotrs Mihailovs 29684732Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads
5.VolodinasLaucesas25900057
28303670
Volodina, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads
6.RubenišķuMaļinovas

Ivans Žilko

26480409
Draudzes vecākā 27137617
Rubeniški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads
7.BondarišķuMaļinovasBondariški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads
8.MedumuMedumuAleksandrs RagozinsDraudzes vecākā 22347026Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads
9.VoitišķuSkrudalienasPjotrs MedvedevsDraudzes vecākā

28455579, 29997729

Voitiški, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
10.ViļķeļuSkrudalienasDorofejs LoginovsDraudzes vecākā 65439408
28810993
Skaista iela 28, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads
11Vecticībnieku lūgšanu nams SubatēSubate, Augšdaugavas novads, tālr. +371 65462275 vai 26183911
12.DaniševkasVišķuTimofejs KudrjašovsDraudzes vecākā
26372014
Daniševka, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
13.KoroļevščinasVišķuDraudzes vecākā
29815807
Korolevščina, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads