Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA”

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras “TAKA”  uzdevumi ir veicināt Daugavpils novada tūrisma attīstību, izstrādāt tūrisma attīstības plānu, veidot jaunus tūrisma produktus, apzināt un sistematizēt informāciju par esošajiem un perspektīvajiem tūrisma, sporta un kultūras objektiem, izveidot un uzturēt tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzi, popularizēt Daugavpils novada tūrisma, sporta un kultūras objektus, organizēt tajos pasākumus, veikt suvenīru tirdzniecību, veicināt sadarbību ar tūrisma operatoriem, administrēt Višķu estrādi un stadionu. Aģentūra “TAKA” izveidota 2013.gada 21.februārī.

Reģ. Nr. 90009982692
Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV- 5401, Latvija
Tālr. +371 65476748, +371 29431360
E-pasts: taka@dnd.lv
Mājas lapas: www.visku-estrade-stadions.lv, www.visitdaugavpils.lv

KONTAKTI

Aģentūras birojs (Rīgas iela 22, Daugavpils, LV-5401)
DirektoreJana Kezikatālr. +371 65422818
mob. +371 26109435
e-pasts: jana.kezika@dnd.lv
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs (Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401)
Tūrisma organizatoreAnna Briškatālr. +371 65424147
e-pasts: anna.briska@dnd.lv
Tūrisma speciālisteInna Bebretālr. +371 65424147
e-pasts: inna.bebre@dnd.lv