Daugavpils novada gada cilvēks 2008

Valsts svētki izskanējuši, apbalvoti konkursa “Gada cilvēks 2008” laureāti

15. novembrī, Daugavpils rajona kultūras namā notika LR proklamēšanas 90. gadadienai veltīts pasākums. Daugavpils rajona kultūras namā pulcējās viesi no visām Daugavpils rajona pašvaldībām, kā arī LR 9. Saeimas deputāts Vitālijs Aizbalts, lai atzīmētu Latvijas 90. dzimšanas dienu, godinātu Daugavpils rajona cilvēkus par īpašiem darba sasniegumiem un izdzīvotu latviešu kultūras ritmu tautas deju ansambļa „Dzintariņš” un folkloras kopas „Dyrbyni” koncertu.

FOTOGALERIJA

Mūsu zemes vislielākā bagātība šodien ir cilvēku prāts, cēlums, enerģija un spēja būt īstiem. Un tieši šie cilvēki piepilda Latviju. Tieši šiem cilvēkiem ar Daugavpils rajona padomes pateicības rakstu pasniegšanu tika pateikts paldies par viņu lielo darbu, neizsmeļamo enerģiju un nopelniem Daugavpils rajona attīstības veicināšanā. Šie cilvēki ir – Arturs Bogdanovičs, Jānis Butāns, Aija Daugele, Ņina Fjodorova, Igors Golubevs, Ausma Grate, Valentīna Ivanova, Kira Liniņa, Staņislava Locika, Astrīda Mihailova, Anita Miltiņa, Ināra Nešpore, Marija Romanovska, Biruta Salceviča, Ingrīda Semjonova, Ingūna Spūle, Jāzeps Valters. Ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas goda rakstiem tika apbalvoti Irēna Bogdanova, Ināra Miglāne un Vilis Vingris.

Daugavpils rajonā jau trešo gadu notiek konkurss „Gada cilvēks”. Kādam tad ir jābūt Gada cilvēkam? Tas ir cilvēks, kurš visspilgtāk gada laikā izpaudis sevi pašvaldības, izglītības, kultūras, sporta un sabiedriskā darba jomās. Gada cilvēks ir virzījis attīstību un augšupeju savā ģimenē, pašvaldībā un līdz ar to – visā valstī. Konkursa „Gada cilvēks” balvas mākslinieciskā veidojuma – simboliskā zelta grauda – autors ir Ivo Folkmanis. Mūsu zemi bagātu un skaistu dara cilvēku darbs. Cilvēks un darbs ir tas zelta grauds, kura augšup virzības pamats sakņojas zemē. Cilvēks un viņa darbs ir vērtība, kas padara skaistu arī pašu cilvēku. Konkursa „Gada cilvēks” balvas tās laureātiem tika pasniegtas 10 nominācijās.

Tituls „Gada cilvēks 2008” tika piešķirts:

  • Skaidrītei Davnei (Sarkanā Krusta Daugavpils rajona komitejas vadītāja). Jau četrdesmit gadus, vadot SK organizāciju, Skaidrīte ik dienu ir palīdzējusi kādam no trūcīgas ģimenes, sniegusi palīdzības roku tam, kurš nonācis nelaimē. Par dāvāto sirds siltumu, palīdzības roku, sniegto padomu un idejām Skaidrīte Davne saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Labdarība un žēlsirdība”.
  • Vandai Kezikai (Daugavpils rajona padomes izpilddirektore).Vandas Kezikas dzīve un darbošanās vienmēr ir savienota ar cilvēkiem. Darīt darbu šajā pasaulē ir viņas gods. Katrs no viņas darba gadiem pašvaldības dzīves grāmatā tiek ierakstīts ar daudziem nozīmīgiem veikumiem, kuri ir rosināti, organizēti, pārraudzīti un koriģēti. Vanda Kezika saņēma balvu nominācijā „Pašvaldība un sabiedrība”.
  • Vitoldam Kvederam (Eglaines pagasta z/s „Eglītes” īpašnieks). Apbrīnas vērtas ir Vitolda Kvedera spējas aptvert vienlaikus un uzreiz – savas un savu partneru biznesa vajadzības, ģimenes un arī savu draugu vajadzības. Vitolds prot strādāt, atpūsties, prot mīlēt un draudzēties. Cilvēks ar plašu sirdi – tik plašu kā viņa koptie lauki un tīrumi. Vitolds Kveders saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Zemniecība”.
  • Guntaram Melnim (Biedrības „Daugavpils Lauksaimnieku apvienība” valdes priekšsēdētājs). Guntars Melnis nu jau astoņus gadus strādā, lai palīdzētu rajona lauksaimniekiem, iedziļinoties viņu problēmās un kopīgi rodot risinājumus. Guntars saimnieko 100 ha plašā zemnieku saimniecībā „Drava”, kur ar lielu mīlestību kopj savas izlolotās 70 bišu saimes. Guntars Melnis saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Lauksaimniecība un sabiedrība”.
  • Birutai Ozoliņai (Līksnas pagasta padomes priekšsēdētājas vietniece un lietvedības pārzine). Biruta Ozoliņu pagastā pazīst kā apzinīgu un priekšzīmīgu lietvedības dokumentu kārtotāju, padomes sēžu materiālu sagatavotāju, komiteju un komisiju darbības nodrošinātāju. Biruta Ozoliņa saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Pašvaldība un attīstība”.
  • Aivaram Raščevskim (Kalupes pagasta pašvaldības vadītājs).No tālā 1994. gada par Kalupes pagasta pašvaldības vadītāju ievēlēts Aivars Raščevskis. Aivars Raščevskis nav radis gausties un žēloties. Uzņēmība, spēja rīkoties un riskēt – ļāva virzīt projektus, gādāt par finansējumu un meklēt iespējas tālākai attīstībai. Aivars Raščevskis saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Pašvaldība un sports”.
  • Vandai Rimšai (Ilūkstes bērnu un jauniešu centra vadītāja).Vandas Rimšas dzīve un darbība saistīta ar dzimto Ilūkstes novadu. Profesionālisms, radoša izdoma, iniciatīva un darbīgums ir izveidojis Vandu Rimšu par patiesi ievērojamu cilvēku un autoritāti Ilūkstes novadā. Vanda Rimša saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Interešu izglītība un novadpētniecība”.
  • Pjotram Rončam (Tirdzniecības pakalpojumu firmas „Ilta D” vadītājs). Firmas „Ilta D” veikumu konā jāmin darbs tirdzniecības objektu sakārtošanā un labiekārtošanā, renovēta lielveikala ēka Ilūkstē, uzlabots tās vizuālais veidols, bet galvenais – daudz domāts un darīts strādājošo darba apstākļu uzlabošanā. Pjotrs Rončs saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Uzņēmējdarbība un attīstība”.
  • Regīnai Tamanei (Demenes pagasta sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centra “Paspārne” vadītāja). Regīna ir sava ciema patriote. Pateicoties viņai, Kumbuļos darbojas sociālā riska ģimeņu bērnu atbalsta centrs „Paspārne” ar mērķi organizēt lietderīgu bērnu brīvā laika pavadīšanu. Regīnai piemīt neizsmeļams dzīvesprieks un enerģija, kuru viņa dāsni sniedz apkārtējiem. Regīna Tamane saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Sociālā aprūpe”.
  • Valentīnai Zeilei (māksliniece). Valentīna Zeile – talantīga māksliniece un personība, kas tic sev, mīl savu darbu. 2007. gada novembrī Naujenes Novadpētniecības muzejā svinīgi tika atklāta mākslas galerija „Tēlniece Valentīna Zeile”. Mākslinieces dāvinājums Naujenes pagastam ir pārdomāta patriotiska, radoša un kultūrizglītojoša akcija, kas vērsta uz Daugavpils rajona, gan visa Latgales novada kultūrvides bagātināšanu un atpazīstamības veicināšanu. Valentīna Zeile saņēma „Gada cilvēka” balvu nominācijā „Kultūrvides attīstība un bagātināšana”.

Katram no šovakar godinātajiem cilvēkiem sākumā ir bijis kāds sapnis, kāds kvēls mērķis, kas mudinājis uz pašaizliedzīgu rīcību un vajadzīgiem darbiem. Ja vēlamies izveidot labāku sevi, savu ģimeni, pagastu, rajonu un Latviju labāku nekā tā ir pašreiz, mums jāturpina sapņot un izvirzīt mērķus.

Vakara turpinājumā skatītāji varēja domās izdejot līdzi bērnu Tautas deju ansambļa „Dzintariņš” raitajam dejas solim. Rīgas Mazās ģildes Kultūras un mākslas centra TDA „Dzintariņš” ir koncentrējis daudzviet Latvijā, piedalījies neskaitāmos koncertos un festivālos Krievijā, Ukrainā, Polijā, Vācijā, Somijā, Austrijā u.c. Deju ansambļa „Dzintariņš” un folkloras kopas „Dyrbyni” sadarbība aizsākās šā gada sākumā, šovasar abi kolektīvi piedalījās divos starptautiskos festivālos Francijā. Koncertā tika izdejotas gan tradicionālās latviešu tautas dejas kā „Gatves deja”, „Cūkas Driķos”, gan arī mūsdienu horeogrāfu veikums – cikls „Rīga dimd”, „Āzītis”, „Vai tas var būt?” u.c. Skatītāju sajūsmas un apbrīnas vērts bija gan lielāko, gan arī pašu mazāko dejotāju raitais dejas solis.

Šodien, 2008. gadā, manai Latvijai 90. gadu jubilejā ir jābūt patiesai un īstai. Tādai, kura pavasarī smaržo pēc zaļas zāles un vasarā pēc galvu reibinošiem ziediem. Manai Latvijai jābūt arī tādai, lai es varu, ne par ko nedomājot, mērcēt kājas upē un būt kopā ar mīļajiem. Un svarīgākais ir tas, vai cilvēki ir īsti, vai lietas ir īstas. Mana Latvija ir īsta.