Laulību reģistrācijas vietas

Dzimtsarakstu nodaļas telpās Rīgas ielā 2, 2.kabinetā laulības reģistrācija bez viesu klātbūtnes (klātesot) lieciniekiem – jebkurā darba dienā!

/spoiler]