Daugavpils novada gada cilvēks 2011

Valsts svētkos atjauno balvas „Gada cilvēks” tradīciju

16.novembrī, Daugavpils novada kultūras centrā pulcējās viesi, lai svinīgi piedalītos Latvijas proklamēšanas 93.gadadienai veltītā pasākumā „Uzziedi Latvijai!”, kurā tika atzīmēta Latvijas dzimšanas diena un godināti tie cilvēki, kuri pelnījuši atzinību par nozīmīgiem darbiem vai nopelniem Daugavpils novada attīstībā, saimnieciskajā, sabiedriskajā darbībā vai citā jomā. VIDEO FOTOGALERIJA

Sveicot klātesošos, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā uzrunā aicināja svētkus svinēt katrā ģimenē, audzinot patriotismu, dzimtenes mīlestību un lepnumu par pašvaldību un valsti. „Lielākais lepnums un stiprums novadā ir tie cilvēki, kas ar saknēm šeit ir ieauguši – te dzīvo un strādā. Visi tie, kas šeit kā stipri koki no šīs zemes ņem spēku un ar savu darbu dod zemei to atpakaļ. Kas pašvaldību dara stipru, gudru, skaistu un redzamu citu vidū. Sirsnīgs un mīļš visiem mūsu novada ļaudīm par gaišām domām un labiem darbiem visās nozarēs, kuras jūs kaldināt un spodrināt”, pateicās J.Jalinska.
Par nesavtīgu un godprātīgu pienākumu pildīšanu Daugavpils novada un Latvijas labā, atzinības rakstus saņēma 21 novadnieks. Atzinības rakstus, kurus pirmo reizi rotāja Daugavpils novada jaunā simbolika, kultūras nozarē saņēma Naujenes Mūzikas un mākslas skolotājs, pūšamo instrumentu orķestra vadītājs Jānis Grinberts un Kultūras pārvaldes mācību un informācijas centra vadītāja Terēzija Ūbele, izglītībā –skolotāja palīdze Olga Gauka (Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis”) un skolotājas Veneranda Kucina (Vaboles vidusskola), Sofija Mole (Silenes pamatskola), Irēna Kudiņa (Špoģu vidusskola) un Olga Goršantova (Medumu vidusskola), medicīnā un sociālajā darbā – ārste Ludmila Oboļeviča (SIA „Grīvas poliklīnika”), ārsta palīdze Lilija Traškova (SPC „Pīlādzis”) un ģimenes ārsts Vitālijs Novickis, sportā – svaru bumbas veterānu čempions Vladislavs Petrovs. Tāpat godināti tika pašvaldības darbinieki – Skrudalienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova, grāmatvede Anita Ozola (Līksnas pag.), grāmatvede un bāriņtiesas locekle Jeļena Gavrilova (Kalupes pag.), galvenā grāmatvede Ludmila Vasiļjeva (Sventes pag.), bibliotēkas vadītāja Zoja Rubene (Ambeļu pag.), lietvede Inta Valdone (Dubnas pag,), autobusa vadītājs Jānis Gipters (Vaboles pag.) un lauku attīstības speciāliste Lidija Jefimova (Višķu pag.), kā arī Elernes Romas katoļu draudzes priesteris Janušs Bulašs un Salienas pagasta iedzīvotāja Larisa Konošonoka.
Pēc divu gadu klusēšanas, novadā atkal tiek turpināta Daugavpils rajonā iesāktā skaistā tradīcija īpaši pateikties cilvēkiem, kuri pelnījuši titulu „Gada cilvēks”. Balva „Gada cilvēks” tika pasniegta piecās nominācijās šādiem cilvēkiem:

  • Valērijs Ančevskis (Maļinovas pagasta z/s „Ainava” īpašnieks). Valērijs Ančevskis sekmīgi apsaimnieko vairāk kā 900 ha zemes, specializējoties graudkopībā. Zeme ir tīra un sakopta, tāpat saimniecību krāšņo pilnībā atjaunots tehnikas parks, kas iegūts pateicoties dalībai ES projektos. Saimnieks īpaši rūpējas par saviem darbiniekiem – tiem tiek nodrošināta labvēlīga darba vide ar apsildāmām darbnīcām, ēdnīcu un iespēju nopelnīt arī ziemas periodā. Par pieredzi, profesionālismu, inovatīvām lauksaimniecības metodēm un nebaidīšanos riskēt Valērijs Ančevskis saņēma „Gada cilvēks” balvu nominācijā „Uzņēmējdarbība”.
  • Ināra Mukāne (Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja). Ināra Mukāne par vadītāju strādā kopš 1989. gada. Viņa ir enerģiska un erudīta. Darba pienākumus veic godprātīgi un kompetenti, pielietojot lielo darba pieredzi. Ināras Mukānes piedāvātās idejas un ierosinājumi tiek realizēti un virzīti Daugavpils novada kultūrpolitikas un kultūrizglītības attīstībai. 2010. un 2011. gadā viņas vadībā tika veiksmīgi realizēti Latvijas – Lietuvas kaimiņvalstu sadarbības programmas projekti. Aktīvi līdzdarbojusies Daugavpils novada simbolikas (logo, moto, ģerbonis) izstrādē. Ināra Mukāne saņēma „Gada cilvēks” balvu nominācijā „Kultūra”.
  • Edgars Pavlovskis (students, Laucesas pagasta iedzīvotājs). Edgars Pavlovskis ir daudzkārtējs Latvijas, Eiropas un pasaules junioru čempions. Ar lielu gribasspēku un talantu sportistam ir izdevies sasniegt augstas sporta virsotnes, kādas līdz šim nav izdevies sasniegt nevienam novada sportistam. 2010.gadā ieguvis četras medaļas Pasaules čempionātā un 3 medaļas Eiropas čempionātā, savukārt šogad izcīnījis 3 medaļas Eiropas čempionātā un 6 medaļas Pasaules čempionātā Ņujorkā (ASV), kur sportists uzstādīja arī jaunu Latvijas rekordu, labojot visus trīs sev piederošos Latvijas junioru rekordus grūšanā, raušanā un divcīņā. Edgars Pavlovskis saņēma „Gada cilvēks” balvu nominācijā „Sports”.
  • Faina Sigņejeva (Skrudalienas pagasta sociālā darbiniece). Faina Sigņejeva jau vairāk nekā 13 gadus apzinīgi veic sociālo darbu Skrudalienas pagastā. Savā darbā ir objektīva un taisnīga. Izmantojot savas profesionālās zināšanas, strādā ar dažādām iedzīvotāju grupām, gan bērniem, gan cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gan veciem cilvēkiem. Pēc savas radošās iniciatīvas viņa ir izveidojusi klienta līdzdarbības karti, kas noder kontroles uzskaitei klienta līdzdarbības pienākumu veikšanā un uzlabo sociālā darba kvalitāti. Faina Sigņejeva saņēma „Gada cilvēks” balvu nominācijā „Sociālais darbs”.
  • Antija Vēvere (Nīcgales pamatskolas direktore). Pateicoties Antijas Vēveres pūlēm, Nīcgales pamatskola ir ne vien izglītības iestāde, bet arī pagasta daudzfunkcionāls interešu izglītības centrs – te tiek dota iespēja gan skolēniem, gan pieaugušajiem attīstīt savas dotības mākslā, sportā, tehnoloģiju jomā. Ar skolā izveidotās biedrības „Cinītis” palīdzību, sekmīgi realizēti projekti, triju gadu laikā skolai piesaistot vairāk kā 30 tūkstošus latus. Skolas direktore var lepoties ar nozīmīgiem ieguldījumiem izglītībā un kultūrā, viņa ir latviešu tautas tradīciju uzturētāja un vienlaicīgi – jauno vēsmu ieviesēja skolā. Antija Vēvere saņēma „Gada cilvēks” balvu nominācijā „Izglītība”.

Vakara turpinājumā skatītājus priecēja vokālais ansamblis „Framest”, kurā dzied pieci, talantīgi jaunieši. Viesmākslinieki izpildīja maestro Raimonda Paula un citu komponistu skaistāko un tautā iemīļotāko melodiju aranžējumus džeza ritmā.
Mīlestība pret tēvzemi nav tikai 18.novembra kultūras pasākumu apmeklēšana un krāšņu salūtu skatīšanās. Vislielākā dāvana Latvijai ir mūsu patriotisms, dzīvesprieks un prasme un vēlēšanās strādāt un dzīvot Daugavpils novadā „kur saule rotājas” un Latvijas valstī, kur „dēli dzied” un „meitas zied”.