Daugavpils novada pašvaldības nodevas

Saskaņā ar 31.10.2013. Daugavpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 38 “Par Daugavpils novada pašvaldības nodevām“:

Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās objekts ir tirdzniecība publiskā vietā.

Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kuras tirgojas publiskā vietā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā.

Par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteiktas šādas nodevas likmes:

Nodevas objektsLikme (euro)
19.1. ielu tirdzniecība ar pašu ražotiem lauksamniecības produktiem, kā arī tirdzniecība ar savvaļas augiem, ogām, sēnēm, riekstiem1,00
19.2. tirdzniecība ar nepārtikas precēm4,00
19.3. tirdzniecība ar pārtikas precēm (bez alkohola)7,10
19.4. tirdzniecība ar pārtikas precēm (ar alkoholu)14,00
19.5. tirdzniecība gadatirgū pašvaldības noteiktajā publiskā vietā4,00
19.6. izbraukuma tirdzniecība pagastu teritorijā10,00
19.7. tirdzniecība no autoveikaliem14,00

Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās maksāšanas atvieglojumi netiek piemēroti.

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās iekasējama pilnā apjomā pirms tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.

Nodeva iemaksājama Domes norādītajā norēķinu kontā bankā.

Daugavpils novada dome
Adrese: Rīgas ielā 2,Daugavpils, LV 5401
Banka: Valsts kase
SWIFT: TRELLV22
Reģistrācijas numurs: 90009117568,
konta numurs:LV37TREL9807280440200

Banka: AS SWEDBANK
Konta Nr. LV 25HABA0551028288065
Bankas kods: HABALV22

Banka: AS CITADELE
Konta Nr. LV05PARX0012925680001
Bankas kods: PARXLV22

Bankas maksājuma dokumentu var atsūtīt uz e-pastu: veronika.pudane@dnd.lv