SAM 5.5.1.

SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Projekta nosaukums: RĪTEIROPAS VĒRTĪBAS

Projekta numurs: 5.5.1.0/17/I/007

Starp sešām pašvaldībām un Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) noslēgta 6 454 208 eiro vienošanās par līdzfinansēta projekta “Rīteiropas vērtības” īstenošanu.

Projekta iesniedzējs ir Daugavpils pilsētas dome, kuras sadarbības partneri projektā ir Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā.

ERAF līdzfinansējums projektam ir 4 695 000 eiro, savukārt nacionālais publiskais finansējums 1 134 411 eiro, no kura 245 073 eiro veido valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kā arī sešu pašvaldību finansējums 584 338 eiro.

Kopumā projektā paredzēts atjaunot un attīstīt sešus valsts nozīmes kultūras pieminekļus, kuri atrodas populārākajā Latgales tūrisma maršruta lokā. Tādējādi, saglabājot autentiskumu un veidojot jaunus pakalpojumus katrā atsevišķajā objektā, projekta īstenotāji paredzējuši stiprināt Latgales kā tūrisma galamērķa pievilcību.

Daugavpils novadā atjaunošanas darbi paredzēti Slutišķu vecticībnieku sādžā Daugavas lokos, saglabājot novadam tipisko arhitektūras pieminekli – vecticībnieku sētas celšanas tradīcijas, kam raksturīgi akmens pamati un kaķētu apaļbaļķu guļbūves baļķu apstrāde. Sādžā paredzēts izveidot vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas. Dabas parks Daugavas loki ar Slutišķu sādžu un Markovas pilskalnu pārstāv Latgales simbolisko ainavu un ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

Projekts tiks īstenots kā daļa no KM specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.

Slutišķu sādža Augšdaugavas ainavā: Darbības stratēģija tūrisma kontekstā (projekts)

 

Kopīga projekta sadarbības stratēģija

Rīteiropas vērtības. Projekts Nr. 5.5.1.0/17/I/007

Tiek īstenotas projekta “Rīteiropas vērtības” aktivitātes