“Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)”

Projekta nosaukums: “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus (Radītu, lai paliktu)” Projekta mērķis: Uzlabot dzīves apstākļus

Lasīt tālāk