Suvenīri

Attīstot suvenīru piedāvājumu daudzveidību un atbalstot Daugavpils novada amatniekus Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” ir ieviesusi raksturīgu mūsu novadam suvenīru kolekciju.

Suvenīrs ir piemiņas velte, dāvana vai priekšmets, tai skaitā ar valsts, Daugavpils novada simbolu. Tam jārada patīkamas asociācijas par mūsu novadu un valsti, un tas ietver sevī īpašu individuālu attieksmi pret suvenīru īpašnieku vai dāvanas saņēmēju.

Novads lepojas ar cilvēkiem, kuri izkopj senos amatus un tradīcijas. Mūsu amatnieku darba vērtība ir nevis tā, kas nāk no pašām lietām, bet gan tas, ko cilvēks, tās veidotājs tajā ieliek.