Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

Aizsargājami ar likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību”

VĒSTURES, ARHITEKTŪRAS UN ARHEOLOĢIJAS PIEMINEKĻI

Aktuāls valsts aizsargājamo objektu saraksts pieejams šeit >>>

Nr. p.k.

Valsts aizsardzības numurs

Vērtības grupa

Veids

Nosaukums

Atrašanās vieta

20

Valsts nozīmes

Vēsture

Dzejnieka Raiņa dzīves vieta

Daugavpils novads Kalkūnes pagasts, Birkineļi;

646

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Galvānu senkapi

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Galvāni;

647

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Gņilojas Ručejas senkapi

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Gļinaruča;

648

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Leperu pilskalns

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi;

649

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Leperu senkapi

Daugavpils novads Ambeļu pagasts, Lauku Ļāperi;

650

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Baranaukas pilskalns

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Lielā Baranovska;

651

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Skromaņu Greitas kalns – pilskalns

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Skromoni;

652

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Skromaņu senkapi

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Skromoni;

653

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Kampānu – Kusiņu viduslaiku kapsēta

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, starp Kampāniem un Mazajiem Kusiņiem;

654

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Melnais kalns – pilskalns

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, starp Putāniem un Greižām;

655

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ubodišķu viduslaiku kapsēta

Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Ubodišķos;

656

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Vecstupelišķu senkapi

 Daugavpils novads, Ambeļu pagasts, Vecie Stupeliški;

662

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Piparu senkapi

Daugavpils novads, Dubnas pagasts, Pipari;

663

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Svilišķu pilskalns

Daugavpils novads, Dubnas pagasts, Sivilišķi;

667

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Kilušku senkapi

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kiluškos, pie Grantiņiem;

668

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Baltkāju pilskalns (Napoleonova gora) ar apmetni

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Kiluškos, starp Laukugaļiem un Silmaļiem;

669

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ķīšu senkapi

Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Ķīšos (Ķeišos);

671

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Klajumu senkapi (Zviedru kapi)

Daugavpils novads, Laucesas pagasts, pie Klajumiem;

672

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Janušanu senkapi

Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Jaunušāni;

673

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Muntišķu senkapi (Mēra kapi)

Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Munciški;

674

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Senkapi

Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Ribaki;

675

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Markovas pilskalns

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Markova;

676

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Melderišķu senkapi

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Melderiški;

677

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Nitišu senkapi

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Nitiši;

678

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Rudanu senkapi (Franču kapi, Kara kapi)

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Rudāni;

679

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Slutišķu viduslaiku kapsēta un apmetne

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutiški;

680

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Dinaburgas viduslaiku pils

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Vecpils;

681

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Vecračinas pilskalns

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Vecračina;

682

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Židinas senkapi

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Židina;

683

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Buivīšu pilskalns (Vecie kapi)

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Buivīši;

684

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Malagala apmetne

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, Mālgals;

685

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Nīcgales Lielais akmens

Daugavpils novads, Nīcgales pagasts, starp Nīcgali un Vārkavu;

696

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Kerkūzu apmetne

Daugavpils novads, Salienas pagasts, Kerkūzos;

697

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Janomoles senkapi

Daugavpils novads, Salienas pagasts, pie bij. Jaunmoles;

698

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Upīšu viduslaiku kapsēta (Staroje kladbišče)

Daugavpils novads, Salienas pagasts, pie bij. Upīšiem;

699

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Līdaku apmetne

Daugavpils novads, Salienas pagasts, pie Līdakām;

700

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Voicišķu senkapi (Poļskoje kladbišče)

Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, pie Pļaviņām;

702

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Kaķīšu pilskalns (Zamok)

Daugavpils novads, Sventes pagasts, Kaķīši;

703

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Kaķīšu senkapi

Daugavpils novads, Sventes pagasts, Kaķīši;

704

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Arāju pilskalns (Zamok)

Daugavpils novads, Sventes pagasts, pie Arājiem;

705

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Āpšukalns  – pilskalns

Daugavpils novads, Sventes pagasts, pie Rūķīšiem;

706

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Sudmaļu pilskalns (Zamok)

Daugavpils novads, Sventes pagasts, pie Sudmaļiem;

707

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Timšānu pilskalns (Zamok)

Daugavpils novads, Sventes pagasts, pie Timšāniem;

708

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Turību senkapi

Daugavpils novads, Sventes pagasts, pie Turībām;

709

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ellernas Āboltiņu apmetne

Daugavpils novads, Tabores pagasts, pie Āboltiņiem;

710

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Lipikišķu senkapi

Daugavpils novads, Tabores pagasts, pie Lipikišķu Ozoliem;

711

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Mednieku viduslaiku kapsēta

Daugavpils novads, Tabores pagasts, starp Medniekiem un Sviklišķiem;

712

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Lasiņu (Lasenbekas) pilskalns (Gorodoks) ar apmetni

Daugavpilsnovads, Tabores pagasts, Lasenberga, Lasenbekas muižā;

713

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Sarkaņu senkapi

Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Sarkaņi;

714

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Sīķeles apmetne

Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Sīķelē, Daugavas krastā;

715

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Špogu senkapi

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģi, Daugavpils-Rēzeknes šosejas kreisajā pusē;

716

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ezerstarpu senkapi

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ezerstarpi;

717

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Maskavas pilskalns (Gorodok)

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Maskovskaja;

718

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Maskavas senkapi

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Maskovskaja;

719

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Ostrovas senkapi

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ostrova;

720

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Višķu pilskalns (Gorodok)

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Ostrova;

721

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Višķu senkapi

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, pie Višķu tehnikuma 1. māc. korpusa;

722

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Zabornajas (Podgurjes) pilskalns (Napoleona reduts, Gorodok)

Daugavpils novads, Višķu pagasts, starp Zabornaju un Podgurji;

723

Vietējās nozīmes

Arheoloģija

Višķu viduslaiku kapsēta (Baznīcas kapi) un baznīcas vieta

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi;

6300

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Elerņas (Elkšnu) katoļu baznīca ar mūra žogu

Daugavpils novads, Tabores pagasts, Elerne;

8703

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Zemgales dzelzceļa stacija (tagad Zemgales katoļu bazīca)

Daugavpils novads, Demenes pag., Zemgale

8713

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Jezupovas Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca

Daugavpils novads, Naujenes pag., Juzefova, “Pēteri”

8717

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Līksnas katoļu baznīca

Daugavpils novads, Līksnas pag., Vaikuļāni, “Draudzes māja”

8921

Valsts nozīmes

Arheoloģija

Robežnieku pilskalns ar apmetni

Daugavpils nov.,Demenes pag.,  Riču ezera ZR galā pie bij. Robežniekiem,

8963

Valsts nozīmes

Arhitektūra, no 22.04.2014.

Vecsalienas muižas pils

Daugavpils nov., Vecsalienas pag., Vecsaliena, būves kad.Nr. 4496 005 0269 001

9194

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Birkineļu luterāņu baznīca

Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Birkineļu kapsēta

9187

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Višķu katoļu baznīca

Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķi, Krāslavas iela 2A

9145

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Patmaļu kapu kapliča

Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Patmaļi

9017

Vietējās nozīmes

Arhitektūra

Vaboles muižas apbūve ar parku

Daugavpils novads, Vaboles pagasts, Vabole

8986

Valsts nozīmes

Arhitektūra

Slutišku sādža

Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutiški

MĀKSLAS PIEMINEKĻI

Nekustamie mākslas pieminekļi

Nr. p.k.

Valsts aizsardzības numurs

Vērtības grupa

Veids

Nosaukums

Atrašanās vieta

3238

Valsts nozīmes

Māksla

Altāris

Daugavpils novads, Ambeļu pag. Ambeļu  katoļu baznīcā

3258

Valsts nozīmes

Māksla

Interjera dekoratīvā apdare un iekārta

Daugavpils novads, Kalupes pag., Kalupes katoļu baznīcā

3263

Valsts nozīmes

Māksla

Ērģeles

Daugavpils novads, Līksnas pag., Līksnas katoļu baznīcā

3266

Valsts nozīmes

Māksla

Ērģeļu prospekta fragmenti

Daugavpils novads, Salienas pag., jaunbornes katoļu baznīcā

3268

Valsts nozīmes

Māksla

Cara vārti

Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Skrudalienas pareizticīgo baznīcā

3304

Valsts nozīmes

Māksla

Cilnis “Marijas pasludināšana”

Daugavpils novads, Tabores pag., Elernes (Elkšņu) katoļu baznīca

3320

Valsts nozīmes

Māksla

Ērģeles

Daugavpils novads, Višķu pag.,Višķi, Krāslavas iela 2, Višķu katoļu baznīcā

3324

Valsts nozīmes

Māksla

Sānu altāris

Daugavpils novads, Višķu pag.,Višķi, Krāslavas iela 2, Višķu katoļu baznīcā

Kopā Daugavpils novadā atrodas 78 valsts aizsargājamie arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un kustamie mākslas pieminekļi.

Stāvoklis uz 06.02.2019.