DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī
1. stāvā  2. un 3.kabinets

Darba laiks: darbdienās 8.00-16.30, pārtraukums 12.00-12.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 2987712
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS ĀRKĀRTĒJAS SITUĀCIJAS LAIKĀ :

 • Dzimšanas tiek reģistrētas klātienē;
 • Miršanas fakti tiek reģistrēti  klātienē;
 • Laulība:

  – tiks veikta iepriekš pieteikto laulību reģistrācija, arī svinīgās ceremonijas – tikai jaunlaulātie un liecinieki.

  – iesniegumi derīgi laulības noslēgšanai 1 gadu pēc iesnieguma iesniegšanas (izņemot laulības ar ārzemniekiem)

  – lūgums izvērtēt laulības pieteikuma iesniegšanas nepieciešamību (atlikt uz vēlāku laiku), rezervējot laulību noslēgšanas laiku un vietu pa tālruni (laulību var noslēgt 1 mēnesi pēc pieteikuma iesniegšanas); attālināti tiks nodrošināta iesniegumu laulību reģistrācijai ar drošu elektronisko parakstu pieņemšana;

  – pakalpojumi par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu tiks nodrošināti attālināti (portālā www.latvija.lv); pieteikumus var sūtīt  pa pastu (iesnieguma veidlapa pieejama mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv).

 • Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30
 • Lūdzam sazināties telefoniski: 65476743 vai 65476744 vai pa e-pastu – dzimtsaraksti@dnd.lv.

Pieteikuma paraugs

Lūdzam izvērtēt nodaļas apmeklēšanas nepieciešamību klātienē, izvēloties telefoniskus vai elektroniskus saziņas līdzekļus!!!

Metodiskais materiāls “Pirmslaulību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā”

Elektroniskā grāmata “Gribu būt tētis”