DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī 1. stāvā  2. un 3. kabinets

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 2987712
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ UN BEZ IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

Ministru kabinets 2020. gada 23. oktobrī pieņēma noteikumus Nr. 646 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” (turpmāk – Noteikumi Nr. 646).

Ar Noteikumiem Nr. 646 papildināti Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) ar 14.1 punktu, nosakot, ka privātos pasākumos no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā  10 cilvēku iekštelpās.

Vienlaikus norādām, ka Noteikumos ir iekļauta un joprojām ir spēkā prasība personām ievērot savstarpēju divu metru distanci, vietās, kur tas ir iespējams (Noteikumu Nr. 360 6. punkts).

Sniedzot publisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci, pakalpojuma sniegšanas laiks  tiek ierobežots līdz 15 minūtēm.

Neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

  1. ne vairāk kā divas personas;
  2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
  3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

Noteikumu Nr. 360 spēkā esošā redakcija (ar iekļautiem grozījumiem) pieejama: https://likumi.lv/ta/id/315304.

Ja minētos nosacījumus nav iespējams izpildīt, lūgums pakalpojuma sniegšanas vietās apmeklētājiem lietot mutes un deguna aizsegus.

Elektroniskā grāmata “Gribu būt tētis”