DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī
1. stāvā  2. un 3.kabinets

Vēlamies pievērst uzmanību: 6. augustā Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa strādās līdz plkst. 15.00!

Просим обратить внимание: 6 августа отдел ЗАГС Даугавпилсского края работает до 15.00!

We would like to notify the citizens: The Registry Office will work on the 6th of August until 15.00! 

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 2987712
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv

DZIMTSARAKSTU NODAĻA PIEŅEM APMEKLĒTĀJUS KLĀTIENĒ

Informējam, ka Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 10. jūnija ir zaudējis spēku.

Vienlaikus norādām, ka Ministru kabinets 2020. gada 9. jūnijā ir pieņēmis noteikumus Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi), kuri nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Saskaņā ar Noteikumiem, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

  1. informēšana;
  2. distancēšanās;
  3. higiēna;
  4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Vienlaikus norādām, ka Noteikumos ir iekļauta un joprojām ir spēkā prasība personām ievērot savstarpēju divu metru distanci, vietās, kur tas ir iespējams (Noteikumu 6. punkts).

Neievērojot divu metru distanci, vienlaikus pulcēties publiskās iekštelpās un publiskās ārtelpās var:

  1. ne vairāk kā divas personas;
  2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
  3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
  4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;

Papildus informējam, ka saskaņā ar Noteikumu 14.1. apakšpunktu pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā no 2020. gada 10. jūnija līdz 30. jūnijam vienlaikus uzturēties var šāds personu skaits:

  1. ne vairāk kā 100 cilvēku iekštelpās;
  2. ne vairāk kā 300 cilvēku ārtelpās, ievērojot, ka vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2.

Noteikumi stājās spēkā 2020. gada 10. jūnijā un ir pieejami: https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai.

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta informācija

Metodiskais materiāls “Pirmslaulību programma personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā”

Elektroniskā grāmata “Gribu būt tētis”