DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī 1. stāvā  2. un 3.kabinets

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30

tālr.65425515; 65476778;65425056.

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@augsdaugavasnovads.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 29877122
E-pasts: grieta.malnaca@augsdaugavasnovads.lv