DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī 1. stāvā  2. un 3.kabinets

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 29877122
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv

[1] Ministru kabinets 2020. gada 6. novembrī pieņēma rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums Nr. 655).

Ar Rīkojumu Nr. 655 visā valsts teritorijā no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 11. janvārim izsludināta ārkārtējā situācija[1].

Ņemot vērā minēto, ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā[2], ievērojot savā darbā šādus nosacījumus:

  • dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumus iespēju robežās sniedz attālināti, informējot personas par iespēju pieprasīt un saņemt pakalpojumu attālināti – elektroniski (latvija.lv vai e-pastā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu. Par sagatavotā dokumenta saņemšanu vai par kārtību, kā personai tiek nosūtīts sagatavotais dokuments (elektroniski, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu ierakstītā sūtījumā), dzimtsarakstu nodaļa vienojas ar personu personīgi;
  • sniedzot pakalpojumus klātienē, nodrošināt, ka pakalpojums tiek sniegts tikai pēc iepriekšējā pieraksta, kā arī nodrošināt to, ka pakalpojuma sniegšanas laikā telpā atrodas tikai tās personas, kuru klātbūtni pieprasa Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Līdz ar to arī laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā iespējama klātesot tikai dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai, personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem;
  • sniedzot pakalpojumus klātienē, visām personām jālieto mutes un deguna aizsegi.

[2] Departaments norāda, ka joprojām spēkā ir prasība personām ievērot pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā, ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību kontroles un profilakses centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi. Pašizolācija dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā jāievēro 10 dienas pēc izbraukšanas no attiecīgās valsts[3].

Atgādinām, ka attiecīgo valstu sarakstu Slimību profilakses un kontroles centrs atjauno katru piektdienu, un tas tiek publicēts Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā. Aktuālie saraksti Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

[1] Rīkojuma Nr. 655 1. punkts
[2] Rīkojuma Nr. 655 2. punkts
[3] Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 56. punkts