DAUGAVPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Daugavpils novada domes ēka, Rīgas ielā 2, LV-5401, Daugavpilī 1. stāvā  2. un 3.kabinets

Dzimtsarakstu nodaļas darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00 un no plkst. 12.30-16.30

Vadītāja: Valija Jurķāne 
Tālr.: 65476743, 29875125
E-pasts: dzimtsaraksti@dnd.lv

Vadītājas vietniece: Grieta Malnača 
Tālr.: 65476744, 29877122
E-pasts: grieta.malnaca@dnd.lv

No 09.07.2021. kārtība laulību reģistrācijai:

! Personas līdz 12 gadu vecumam var piedalīties laulības reģistrācijā, neuzrādot vakcinācijas, pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu, taču iekļaujas noteiktajā personu skaitā augstāk minētajos gadījumos.