Simbolika

Augšdaugavas novada simbolika

Mazais valsts ģerbonis tiek izmantots pārejas periodā no 2021.gada 1.jūlija līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jaunais Augšdaugavas novada pašvaldības ģerbonis.

Bijušā Daugavpils novada simbolika

Daugavpils novadam ir trīs oficiāli apstiprināti simboli: ģerbonis, logo un karogs. Ar ģerboņa, logo un karoga starpniecību tiek vēstīts par savu piederību konkrētai vietai, par tai raksturīgāko un būtiskāko.

Daugavpils novada simbolikas lietošanu nosaka domes 2011.gada 12.maijā pieņemtie saistošie noteikumi.

Daugavpils novada ģerbonis

Heraldiskais apraksts – Sarkanā laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.
Ģerboņa skaidrojums – Trīs plīvojoši sudraba karogi sarkanā laukā izceļ Daugavpils novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas. Karogu formas rastas viduslaiku vēsturē un veido līdzību ar Dinaburgas pils bruņinieku karogiem. Pār Daugavpils novadu plīvojošie trīs karogi simbolizē mūsu pagātni, tagadni un nākotni.
Apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2010.gada 19.oktobrī.
Autori – mākslinieki – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

IELĀDĒT ĢERBONI

Daugavpils novada logo

Logo attēlotā saule iezīmē Daugavpils novadu kā Latvijas tālāko dienvidu punktu; ornamentālā josla – veido simbolisku Daugavas plūdumu etniska raksta atveidojumā, uzraksts apakšējā labajā pusē: „…kur saule rotājas” turpina logo simbolos ietverto nozīmju skaidrojumu un aicina saskatīt Daugavpils novadu kā atvērtu, saulainu lauku vidi ar skaistām dabas un kultūras vērtībām.
Apstiprināts 2011.gada 10.februārī.
Logo autores – Silva Veronika Linarte un Ināra Mukāne.

IELĀDĒT LOGO

Daugavpils novada karogs

Daugavpils novada karogs ir taisnstūra audums ar platuma un augstuma attiecību 2:1, karogs ir divpusējs, tas ir dalīts divās vertikālās joslās – kreisā sarkanā krāsā, labā baltā krāsā. Baltās krāsas joslā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.
Iesvētīts 2012.gada 18.decembrī Līksnas Romas katoļu baznīcā.
Karoga autori – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

IELĀDĒT KAROGU

 

Augšdaugavas novada pagastu ģerboņi
 Demenes pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
 Kalupes pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
 Medumu pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
 Naujenes pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
 Skrudalienas pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
Sventes pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI
 Višķu pagasts
IELĀDĒT ĢERBONI