Sagaidot Latvijas simtgadi, Daugavpils novada dome pasniedza 24 Atzinības rakstus un balvas “Gada cilvēks 2018” divās nominācijās

16.novembrī Latvijas simtgades priekšvakarā Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums “100 gadi Latvijai”.

Pasākums izskanēja Valsts simtgades zīmē, pasniedzot Daugavpils novada Atzinības rakstus un balvas “Gada cilvēks 2018”. Pasākuma laikā atskatījāmies uz 26. Vispārējiem latviešu Dziesmu un 16. deju svētkiem, izskanot dziesmām un dimdot deju soļiem no svētku repertuāra.

Klātesošos uzrunāja Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Savā uzrunā viņš norādīja, ka Valsts simtgade ir laiks, kad pārskatām notikumus pagātnē, stāstām par to jaunajai paaudzei, kopā priecājamies, ka no tēviem esam saņēmuši mantojumā visskaistāko zemi, kopā domājam kā uzturēt mūsu valsts pamatus šodien un kā veidot drošāku, bagātāku  valsts nākotni. “Daugavpils novada  pašvaldības  prioritāte 100gades kontekstā  ir mūsu iedzīvotāji – cilvēki, kuri  dzīvo, strādā  un  izglītojas mūsu  novadā. Vietējās teritorijas izaugsmes pamats ir lauksaimniecība,  uzņēmējdarbība, tūrisms.  Ir gandarījums, ka  novadu aizvien   biežāk   izvēlas   radoši un uzņēmīgi cilvēki, lai ar inovatīvām pieejām veidotu un modernizētu   savus uzņēmumus, attīstītu jaunus pakalpojumus, sniegtu  kvalitatīvu tūrisma servisu. Svētku dienā saku paldies ikvienam Daugavpils novada  iedzīvotājam, kurš ar savu atbalstu un  labiem darbiem  stiprina novada attīstību, strādā  sabiedrības labā, izglīto jauno paaudzi, veic brīvprātīgā darbu, piedalās kultūras un sporta norisēs,” pateicās Daugavpils novada domes priekšsēdētājs.

Izskanot Latvijas himnai, Arvīds Kucins pasniedza Daugavpils novada domes Atzinības rakstus pašaizliedzīgiem sava darba darītājiem. Atzinības rakstus piešķīra SIA “Laflora” valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam, Sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Tatjanai Babinai, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Uzņemšanas nodaļas vecākajai medicīnas māsai Silvijai Borovskai, Ģimenes ārstei Ivetai Čivkulei, SIA “JUMS S” valdes loceklim Valērijam Hrapānam, Latvijas Republikas 13. Saeimas deputātei Janīnai Jalinskai, Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Protokolu daļas vadītājai Ritai Jankovskai, Naujenes pamatskolas skolotājai Valijai Kavinskai, Tabores pagasta iedzīvotājai Annai Krasovskai, Viļķeļu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājai Agripinai Lapkovskai, Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Vispārējās daļas vadītājai Tatjanai Larionovai, SIA „Vels 2” valdes priekšsēdētājai Ludmilai Luņai, Vaboles kultūras nama direktorei Vijai Pabērzei, Daugavpils novada Sporta skolas vieglatlētikas trenerim Jānim Petrovskim, Silenes pamatskolas skolotājai Jeļenai Safonovai, Gunāra un Aijas Sarkaņu audžuģimenei, SIA “Grīvas poliklīnika” zobu tehniķim Jānim Skrupskim, , Zemnieku saimniecības “Egles” īpašniekam Grigorijam Šušertam, Demenes pagasta pārvaldes Komunālā dienesta autogreidera vadītājam Valērijam Ratelam, Alda un Ivetas Rokjānu ģimenei, Ambeļu pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītājai Zojai Rubenei, Mednieku kolektīva “Ambeļi” vadītājam  Egilam Rūtiņam, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” mūzikas skolotājai Tatjanai Zvicevičai un SIA “BORG”.

Pasākuma ietvaros Latgales Plānošanas reģions pasniedza Pateicības rakstu ilggadējai Daugavpils novada domes priekšsēdētājai Janīnai Jalinskai.

Svētku kulminācijā pasniedza balvas “Gada cilvēks 2018” divās nominācijās.

Gada cilvēks nominācijā “Uzņēmējdarbība” ir SIA “Meliors Krauja” valdes priekšsēdētājs Antons Soms.

Antons Soms dzimis Kalupē, taču darbīgākie mūža gadi pavadīti Naujenes pagastā. Būvniecības nozarei veltīti vairāk kā 50 darba dzīves gadi. Latvijas simtgades gads Antonam Somam izvērties īpašs. Piešķirti divi apbalvojumi – Būvindustrijas lielās balvas Atzinības raksts nominācijā “Mūža ieguldījums” un biedrības “Latvijas Valsts aizsardzības fonda “Lāčplēsis”” Goda zīme bronzā par mūža ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā un Latgales uzplauksmē.

Antona Soma vadītais uzņēmums, kura darbības pamatjomas ir meliorācija, ceļu būvniecība un remonts, šo gadu desmitu laikā pārdzīvojis daudzas izmaiņas, taču ir saglabājis savu spēju darboties. Milzīga nozīme uzņēmuma attīstībā un konkurētspējā ir Soma kungam, kurš ar pārliecību un pieredzi virza savu lielo komandu mērķu sasniegšanai. Uzņēmumā darbs tiek nodrošināts teju 100 darbiniekiem, kas pamatā ir Naujenes pagasta iedzīvotāji. SIA “Meliors Krauja” pēdējo gadu laikā  ir strauji attīstījies, radījis jaunus pakalpojumus un uzņēmuma finansiālo rādītāju uzlabošanai uzsākts vēl viens darbības virziens –  kūdras ieguve.

Antons Soms ir sava kolektīva līderis, kas ar savu piemēru mudina katru no darbiniekiem ar maksimālu atdevi un piepildījumu darīt savu darbu, kā to dara viņš pats. Pakalpojumi, ko izpilda uzņēmums, ir vienmēr kvalitatīvi veikti, uz ko norāda pozitīvas pasūtītāju atsauksmes. Gan Naujenes pagasta pārvalde, gan citas novada pagastu pārvaldes ir pastāvīgie darbu pasūtītāji pie SIA “Meliors Krauja”, arī novada lielākie zemnieki griežas pie Antona Soma un labprāt sadarbojas meliorācijas darbos.

Antona Soma uzņēmums bieži finansiāli atbalsta Naujenes pagasta rīkotos kultūras un izglītības pasākumus. Kolēģi savās atsauksmēs Antonu Somu raksturo kā izpalīdzīgu, sirsnīgu, atbildīgu un saprotošu.

Atnons Soms arvien nepagurstot meklē jaunas iespējas, paplašinot sava uzņēmuma darbības sfēru, aktīvi iesaistās dažādos projektos, lai piesaistītu papildfinansējumu. Ievieš savā uzņēmumā jaunas tehnoloģijas, tādejādi atvieglojot darbinieku ikdienu.

Antons Soms ir ilggadējs Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” jauktā kora “Latgale” dalībnieks, kas ir uzticīgs korim un dziesmai jau vairāk kā 30 gadus.

Gada cilvēks nominācijā “Kultūra “ ir Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktā kora “Latgale” vadītāja, kordiriģente Anita Zarāne.

Jaukto kori “Latgale”, kas nākamgad atzīmēs 55 gadu jubileju, kopš 2001. gada vada Anita Zarāne. Iespēju vadīt kori viņa savulaik saņēmusi kā dāvanu no ilggadējās kora diriģentes Terēzijas Brokas.

Koris izpilda garīgās dziesmas, latgaliešu tautasdziesmas, mūsdienu komponistu dziesmas un Dziesmu svētku repertuāru. Pateicoties Anitas Zarānes neatlaidīgajam darbam, tiek turpināta kora mākslas kultūras attīstība novadā. Viņas darba pienākumos ietilpst darbs ar nošu materiālu, repertuāra apguvi, mākslinieciskā snieguma izkopšana, diriģēšana un kora administratīvie jautājumi. Vadot kori, Anitas labā roka un atbalsts ir kormeistere Olga Bančenkova.

Anitas Zarānes vadībā koris ir piedalījies visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Šogad koris sezonu aktīvi pavadīja Dziesmu svētku zīmē, piedaloties koru skatēs un noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā” Mežaparka Lielajā estrādē. Ceļazīmi uz svētkiem koris ieguva ar skatē piešķirto 1.pakāpi. Pēdējo piecu gadu laikā koris ir koncertējis ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām – Lietuvā, Baltkrievijā, Vācijā, Polijā un Čehijā.

Kora „Latgale” tēlu, stāju un skanējumu veido tā dziedātāji – katrs ar savu balsi un personību. Viņi ir sanākuši no dažādām vietām – no Līksnas, Višķu, Nīcgales, Naujenes, Laucesas un Dvietes, kā arī no Ilūkstes un Daugavpils. Kora „Latgale” dalībnieku vidū ir cilvēki, kas korī dzied divdesmit, trīsdesmit un pat četrdesmit gadus. Vadīt kori nav viegli, jo vairums koristu ir amatieri, kurus vieno milzīgs entuziasms. Anita Zarāne spēj vienot un saliedēt kolektīvu, rūpējoties par kora māksliniecisko kvalitāti. Kā norāda pati vadītāja, korim ir sava misija – būt lepniem par Latgali un ierakstīt tās rakstus savās jostās un vainagos, un izdziedāt mūsu novada dziesmas gan Latvijā, gan pasaulē. Latgales vārds tiek nests, apvienojot tautasdziesmas un garīgo mūziku – visu, kas Latgalei ir tuvs un svēts. Anita Zarāne vienmēr akcentē, ka koris ir nevis viņas darbs, bet dzīvesveids. Savu mūziķes talantu viņa apliecina arī kā muzikālā pedagoģe un dalībniece Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopā “Svātra”.

Muzikālus sveicienus klātesošajiem sniedza Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris “Latgale” (diriģente Anita Zarāne, kormeistare Olga Bančenkova), deju ansamblis “Līksme” (vadītāja Aija Daugele), Ambeļu pagasta folkloras kopa “Speiga” (vadītāja Ingrīda Skutele) un vokālais ansamblis “Stage On” (vadītāja Aiga Krute) un solists Sandis Ulpe.

FOTOGALERIJA