Veselības veicināšanas projekts Daugavpils novadā

2019.GADS

IZMANTO IESPĒJU PIETEIKTIES BEZMAKSAS FIZISKAJĀM AKTIVITĀTĒM

PAAUDŽU SAPRATNES UN SADARBĪBAS SPORTA SPĒLES

2018. GADS

06.-09.2018.

Nometne jauniešiem ar īpašām vajadzībām “Sajūti sevi šai pasaulē!” 

Nometne bērniem un jauniešiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

10.07.2018.

Sporta spēles personām ar ierobežotām vajadzībām

04.06.2018.

Pasākumu plāns jūnijā

04.04.2018.

Pasākumu plāns aprīlī

27.02.2018.

Pasākumu plāns martā

23.02.2018.

Sporta nodarbības darbspējīgajiem Daugavpils novada iedzīvotājiem

07.02.2018.

Informācijas un izglītības diena “Fiziski un garīgi vesels cilvēks – laimīgs cilvēks laukos”

05.02.2018

Par notikušām jaunatnes sporta spēlēm

04.02.2018.

Jaunatnes sporta spēles

29.01.2018.

Par februāra plānu

2017. GADS

07.12.2017.

Psihiskās (garīgas) veselības slimību profilakse

Seminārs “Garīgā veselība ģimenes un skolas vidē”

06.12.2017.

Sirds un asinsvadu veselības profilakses pasākumi

Kopumā par projektu 2017. gada decembris

Nometne jauniešiem “Veselā miesā vesels gars”


PSIHISKĀS (GARĪGĀS) VESELĪBAS SLIMĪBAS PROFILAKSES PASĀKUMS MAĻINOVĀ
DIĀNAS ZANDES LEKCIJA PAR PERINATĀLĀ UN NEONATĀLĀ PERIODA APRŪPI UN GARĪGO VESELĪBU
NOVADA SENIORI APLIECINA, KA PROT NOVECOT SKAISTI
NOMETNĒ JAUNIEŠI AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM APGUVA MĀKSLAS PASAULI
DEMENES PAGASTA KUMBUĻOS NOTIKUŠAS DIVAS NOMETNES

 

Pasākums tiek īstenots projekta “Pasākumi vietējas sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā”,  Nr. 9.2.4.2/16/1/070, ietvaros.