Ēku būvniecības process (veidlapas)

Būvniecības veidsDokumenta veidsPielikums
I grupas ēkasJauna būvniecībaPaskaidrojuma raksts1.pielikums
NovietošanaPaskaidrojuma raksts1.pielikums
AtjaunošanaPaskaidrojuma raksts1.pielikums
RestaurācijaPaskaidrojuma raksts1.pielikums
Pārbūve (nepārsniedzot max apjomus)Paskaidrojuma raksts1.pielikums
Pārbūve (pārsniedzot max apjomus), lietošanas veida maiņaIesniegums + būvprojekts minimālā sastāvā4.pielikums, 8.pielikums
Restaurācija (kultūras piemineklis)Iesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
NojaukšanaPaskaidrojuma raksts2.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūvesPaskaidrojuma raksts3.pielikums
Publiskas ēkas (pislētās, ciemos) vienkāršota atjaunošanaPaskaidrojuma raksts1.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos)Paskaidrojuma raksts1.pielikums
KonservācijaPaskaidrojuma raksts7.pielikums
II grupas ēkasJauna būvniecībaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
NovietošanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
RestaurācijaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
AtjaunošanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
PārbūveIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
Nojaukšana ( nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)Paskaidrojuma raksts2.pielikums
NojaukšanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūvesPaskaidrojuma raksts3.pielikums
Vienkāršota atjaunošanaApliecinājuma karte5.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošanaĒkas fasādes apliecinājuma karte6.pielikums
KonservācijaPaskaidrojuma raksts7.pielikums
III grupas ēkasJauna būvniecībaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
NovietošanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
RestaurācijaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
AtjaunošanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
PārbūveIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
NojaukšanaIesniegums + būvprojekts minimālā sastavā4.pielikums, 8.pielikums
Lietošanas veida maiņa bez pārbūvesPaskaidrojuma raksts3.pielikums
Vienkāršota atjaunošanaApliecinājuma karte5.pielikums
Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošanaĒkas fasādes apliecinājuma karte6.pielikums
KonservācijaPaskaidrojuma raksts7.pielikums

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai 

Būvniecības iesniegums 

Apliecinājums par būves vai tās daļās gatavību ekspluatācijai

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai