2019.gada budžets

Saistošie noteikumi Nr. 34
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums

Saistošie noteikumi Nr. 37
1.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

Grozījumi Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam”
1.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

– Grozījumi Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam”
1.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

-Grozījumi Daugavpils novada domes 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.34 „Daugavpils novada pašvaldības budžets 2019.gadam”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums