2021. gada budžets

Augšdaugavas novada pašvaldības budžets 2021.gadam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums


-Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.gadam:
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
5.pielikums prezentācija
6.pielikums
6.pielikums prezentācija


Grozījumi Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.71 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.gadam”
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums

Grozījumi Daugavpils novada domes 2021.gada 1.februāra saistošajos noteikumos Nr.71 “Daugavpils novada pašvaldības budžets 2021.gadam” 
1.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums