Vasaras nodarbinātība

Kopš 2013. gada Daugavpils novada pašvaldība, sadarbojoties ar novada uzņēmējiem, īsteno jauniešu nodarbinātības projektu, kura laikā iespēja strādāt un apgūt pirmās darba prasmes tiek piedāvāta 14 līdz 19 gadus veciem Daugavpils novadā deklarētajiem skolēniem un audzēkņiem. Projekts tiek finansēts no pašvaldības budžeta, ik gadu šim mērķim atvēlot ne mazāk kā 25 000 eiro no pašvaldības budžeta, kā arī privātajiem uzņēmēju līdzekļiem.

Daugavpils novada pašvaldība skolēnu nodarbinātības projektu uzsāka īstenot 2013.gadā. Tas ir viens no instrumentiem, kurš tika ieviests, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, sniedzot jauniešiem skolu brīvlaikā iegūt pirmo praktisko darba pieredzi un paaugstināt savu konkurētspēju darba tirgū. Vienlaicīgi ar darba vietu izveidošanu jauniešiem vasaras brīvlaikā, tiek sniegts ieguldījums dažādu sociālo problēmu risināšanā, dāvājot iespēju iegūt papildus finanšu līdzekļus, lai sagatavotos jaunajam mācību gadam, vai īstenot kādu sen lolotu jaunieša sapni, kuram vecāki nevar atvēlēt līdzekļus.

Darba vietas skolēniem tiek nodrošinātas visos 19 Daugavpils novada pagastos. Darbavietas novada jauniešiem nodrošina Daugavpils novada uzņēmēji, kā arī pašvaldības iestādes un struktūrvienības. Nemainīgi, jauniešiem visdraudzīgākais uzņēmums kopš 2014. gada līdz pat 2016. gadam bija SIA „Antaris”, izveidojot 35 darba vietas mazumtirdzniecības jomā veikalu tīklā „ELVI” un tūrisma jomā – atpūtas bāzē „Silene”. Atbalsts no uzņēmēju puses ar katru gadu pieaug. Līdzās tādām tradicionālām nozarēm kā lauku tūrisms, mazumtirdzniecība un lauksaimniecība, piedāvāti tiek arī jauniešiem piemēroti darbi metālapstrādes uzņēmumos, ģeodēzijas nozares uzņēmumos;, kā arī radošākās profesijās muzejos un viesu namos.

Kā viens no motivatoriem darba devējiem iesaistīties programmā ir iespēja vienkāršākos darbos aizvietot darbiniekus, kuri dodas atvaļinājumā. Daugavpils novada dome kompensē 4 stundas dienā, piemērojot minimālo stundas tarifa likmi, kā arī kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu. 14 – 15 gadus veci skolēni tiek nodarbināti 10 darba dienas, bet 16 – 19 gadu vecie – 20 darba dienas. Lai mudinātu jauniešus aizpildīt brīvās darba vietas lauksaimniecībā, tiek piemērota 10% piemaksa nodarbinātajiem lauksaimniecības palīgstrādnieka profesijā. Novērojama tendence, ka uzņēmēji piedāvā jauniešiem turpināt darbu arī pēc dalības nodarbinātības programmā.

Sīkāk par Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu sk. šeit

Jāzeps Krukovskis