Informācija par NĪN piedziņu nodokļa maksātājiem bez deklarētās dzīvesvietas

Saskaņā ar likuma par nekustamā īpašuma nodokli 9.1 pantu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties.

Informācija par pieņemtajiem lēmumiem:

Daugavpils novada domē 2019. gada 4. decembrī ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3.-81/998 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Mariannas Sprinģes  dzim. 1964. gada 21. augustā. Ar minēto brīdinājumu  parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745

Daugavpils novada domē 2019. gada 15. jūlijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 3.-81/313 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Vadima Gotoveca dzim. 1963. gada 27. aprīlī. Ar minēto brīdinājumu  parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2019. gada 5. jūlijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi  nr. 3.-81/233 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Jāņa Aveņa-Aveniņa dzim. 1968. gada 6. septembrī.

Daugavpils novada domē 2019. gada 11. jūlijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi nr. 3.-81/249 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Viktora Prokopova dzim. 1969. gada 12. decembrī.

Ar minētiem brīdinājumiem  parādnieki var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2019. gada 12. jūlijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi  nr. 3.-81/253 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Ali Abud Essa Al-dirā dzim. 1958. gada 5. augustā ar minēto brīdinājumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2018. gada 6. decembrī ir sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-81/441 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Franča Lapkovska, dzim. 1958. gada 30. septembrī. Ar minēto lēmumu – izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2018. gada 26. novembrī ir sagatavots brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-81/304 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Valentīnas Zdanovskas, dzim. 1980. gada 18. novembrī. Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2018. gada 19. jūlijā  ir sagatavots Lēmums-izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-78/18-81 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Antoņinas Kalačovas  dzim. 1962. gada 21. decembrī, ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2019. gada 29. jūlija  ir sagatavots Lēmums-izpildrīkojums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3-78/19-128 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Valērija Zvirgzdiņa  dzim. 1960. gada 23. novembrī. Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2019. gada 30. maijā ir sagatavots Brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi   nr. 3.-81/138 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Jeļenas Fedosejevas dzim. 1970. gada 19. aprīlī. Ar minēto brīdinājumu  parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745/

Daugavpils novada domē 2020. gada 29. janvārī  ir sagatavots Lēmums – izpildrīkojums  nr. 3.-78/20-81 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Romualda Jurkjāna dzim. 1972. gada 13. novembrī. Ar minēto lēmumu-izpildrīkojumu  parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī , 42. kabinetā.
Tālrunis informācijai 65476745.

Daugavpils novada domē 2020. gada 23. decembrī ir sagatavots Lēmums – izpildrīkojumu  nr. 3.-78/20-285 par nekustamā īpašuma nodokļa nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no Natali Dāla dzim. 1966. gada 1. augustā. Ar minēto lēmumu – izpildrīkojumu parādnieks var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 42. kabinetā. Tālrunis informācijai 65476745.