Daugavpils novada sociālā aprūpe

Par aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā

Labklājības ministrijas pakļautībā esošās tiešās pārvaldes iestādes

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Kalupe” 

AdreseFiliāles vadītājaKontakti
Lielā iela 1,
Kalupes ciems, Kalupes pagasts
Daugavpils novads,
LV-5450
Karīna Juhneviča65430869
Fakss: 65407468
kalupe@socpp.gov.lv

Sociālās aprūpes centrs “Kalupe” nodrošina personām ar garīga rakstura traucējumiem diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu.

Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Kalkūni”

AdreseFiliāles vadītājaKontakti
Komunālā iela 104,
Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads,
LV-5449
Skaidrīte Kursīte65440968
Fakss: 65440976
kalkuni@socpp.gov.lv

Bērnu sociālās aprūpes centrs “Kalkūni” nodrošina bāreņu un bez vecāku gādības palikušu bērnu, kuri nav sasnieguši divu gadu vecumu, bērnu ar smagiem garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši četru gadu vecumu un bērnu – invalīdu ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, kuri nav sasnieguši 25 gadu vecumu, sociālo un medicīnisko aprūpi, audzināšanu, apmācību un sociālo rehabilitāciju, ievērojot klientu individuālās īpatnības.

Daugavpils novada pašvaldības iestādes

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālā atbalsta un aprūpes centrs “Avots”” ar 4 struktūrvienībām: Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš”, “Jauniešu māja”, Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un Atbalsta centrs “Avotiņi”.

AdreseVadītājaKontakti
Daugavas iela 2, Naujenes pagasts,
Daugavpils novads,
LV-5462
Lilita Gasjaņeca29422951;
saaca@dnd.lv

Naujenes bērnu nams nodrošina bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vispusīgu attīstību, audzināšanu un izglītošanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, veicina bērnu un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu.

Atbalsta centrs “Avotiņi” nodrošina sociālo rehabilitāciju  bērniem un vecākiem, kas nonākuši krīzes situācijā.

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Višķu sociālās aprūpes centrs” 

AdreseDirektoreKontakti
Višķi,
Višķu pagasts
Daugavpils novads,
LV-5481
Veneranda Zeile65440900;
Fakss: 65440905
sac@viski.lv

Višķu sociālās aprūpes centrs nodrošina invalīdiem un pensijas vecuma personām ilgstošu sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīves vietu.

“Dienas aprūpes centrs” nodrošina sociālo rehabilitāciju personām ar garīgā rakstura traucējumiem.

Daugavpils novada pašvaldības iestāde “Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis””

AdreseDirektoreKontakti
Lielā iela 43,
Kalupes pagasts,
Daugavpils novads,
LV-5450
Ināra Nešpore65430939;
Fakss: 65430939
spcpiladzis@inbox.lv


Dienas atbalsta 
centrs “Paspārne”

AdreseVadītājaKontakti
Upes iela 4,
Kumbuļu ciems,
Demenes pagasts
Daugavpils novads,
LV – 5442
Regīna Tamane5476704
5476703
regina.tamane@drp.lv

Centrs nodrošina operatīvu palīdzības sniegšanu bērniem, kuri nokļuvuši krīzes situācijā un sekmēt bērnu sociālās integrācijas procesa norisi.