Parki bez robežām

Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2019. gada 1. jūnijā tika uzsākta septiņu partneru sadarbības projekta “Parki

Lasīt tālāk