“AMATNIECĪBA BEZ ROBEŽĀM”

  Projekta nosaukums:  “Amatniecība bez robežām” Craftsmanship without Borders / Crafts Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu

Lasīt tālāk

Parki bez robežām

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas,

Lasīt tālāk