ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas attīstības programmas izstrādi visai teritorijai.

Daugavpils dome un Augšdaugavas novada pašvaldības dome 11.novembrī apstiprināja abu pašvaldību kopīgo attīstības programmu 2022.-2027.gadam.

Lēmums Nr.235 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 13, 2.&)

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgajā attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam izvirzīto uzstādījumu īstenošanai.

Attīstības programmas saīsinātā versija

Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam sadaļas:

  1. Pašreizējās situācijas raksturojums (kopīgās sadaļas);
  2. Pašreizējās situācijas raksturojums (Daugavpils valstspilsēta);
  3. Pašreizējās situācijas raksturojums (Augšdaugavas novads);
  4. Stratēģiskā daļa;
  5. Rīcības plāns (Daugavpils valstspilsēta);
  6. Rīcības plāns (Augšdaugavas novads);
  7. Investīciju plāns (Daugavpils valstspilsēta);
  8. Investīciju plāns (Augšdaugavas novads);

        Konsolidētais Augšdaugavas novada investīciju plāns

  1. Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība; 
  2. Stratēģiskās daļas pielikums – Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2022.-2027. gadam.

Ar apstiprināto dokumentu var iepazīties arī šeit:
• Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldē (Rīgas ielā 2, Daugavpilī) pašvaldības iestādes darba laikā;
• valsts vienotā Ģeotelpiskās informācijas portālā sadaļā Teritorijas attīstības plānošana vai https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18070

Augšdaugavas novada pašvaldības lēmumi par Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju:

Lēmums Nr.433 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2O24.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 20, 8.&)

Lēmums Nr.253 “Par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna 2022.-2O24.gadam aktualizāciju” (protokols Nr. 13, 25.&)

     Konsolidētais Daugavpils novada investīciju plāns (zaudējis spēku)

      Konsolidētais Ilūkstes novada investīciju plāns (zaudējis spēku)