Daugavpils novada attīstības programma

DAUGAVPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.gadam

Pēc nozaru ministriju un Latgales plānošanas reģiona atzinumu saņemšanas tika precizēta un 2013.gada 16.maijā ar Daugavpils novada domes lēmumu Nr.490 (Prot.Nr.14, 81.&) apstiprināta Daugavpils novada attīstības programma 2012.-2018.gadam.

Stratēģiskā daļa

Aktualizētais Daugavpils novada attīstības programmas rīcības plāns

Daugavpils novada attīstības programmas

2020. gada 28. janvāra lēmums Nr.. 1933 “Par Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2020.-2022. gadam”

2021. gada 1. februāra lēmums Nr. 2748 “Par Daugavpils novada attīstības programmas 2012.-2018. gadam Investīciju plānu 2021.-2023. gadam”

2021. gada 25. februāra lēmums Nr. 2846 “Par Daugavpils novada attīstības programmas Investīciju plānu 2021.-2023. gadam aktualizāciju”

Investīciju plāns 2021.-2023.gadam (konsolidētais):

      Pamatsaraksts

      1. pielikums

      2.pielikums

      3.pielikums

      Rezerves saraksts

Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums par 2017.-2019.gadu