Pašvaldību mājas lapu adreses

Pašvaldības nosaukumsWWW
Rīgas pilsētas domehttp://www.riga.lv
Daugavpils pilsētas domehttp://www.daugavpils.lv
Jelgavas pilsētas domehttp://www.jelgava.lv
Jēkabpils pilsētas pašvaldībahttp://www.jekabpils.lv
Jūrmalas pilsētas domehttp://www.jurmala.lv
Liepājas pilsētas domehttp://www.liepaja.lv
Rēzeknes pilsētas domehttp://www.rezekne.lv
Valmieras pilsētas pašvaldībahttp://www.valmiera.lv
Ventspils pilsētas domehttp://www.ventspils.lv
Ādažu novada pašvaldībahttp://www.adazi.lv
Aglonas novada pašvaldībahttp://www.aglona.lv
Aizkraukles novada pašvaldībahttp://www.aizkraukle.lv
Aizputes novada pašvaldībahttp://www.aizputesnovads.lv
Aknīstes novada pašvaldībahttp://www.akniste.lv
Alojas novada pašvaldībahttp://www.aloja.lv
Alsungas novada pašvaldībahttp://www.alsunga.lv/
Alūksnes novada pašvaldībahttp://www.aluksne.lv
Amatas novada pašvaldībahttp://www.amatasdome.lv
Apes novada pašvaldībahttp://www.ape.lv
Auces novada pašvaldībahttp://www.auce.lv
Babītes novada pašvaldībahttp://www.babite.lv
Baldones novada pašvaldībahttp://www.baldone.lv
Baltinavas novada pašvaldībahttp://www.baltinava.lv
Balvu novada pašvaldībahttp://www.balvi.lv
Bauskas novada pašvaldībahttp://www.bauska.lv
Beverīnas novada pašvaldībahttp://www.kauguri.lv
Brocēnu novada pašvaldībahttp://www.broceni.lv
Burtnieku novada pašvaldībahttp://www.burtniekunovads.lv
Carnikavas novada pašvaldībahttp://www.carnikava.lv
Cēsu novada pašvaldībahttp://www.cesis.lv
Cesvaines novada pašvaldībahttp://www.cesvaine.lv
Ciblas novada pašvaldībahttp://www.ciblasnovads.lv/
Dagdas novada pašvaldībahttp://www.dagda.lv
Daugavpils novada pašvaldībahttps://www.daugavpilsnovads.lv
Dobeles novada pašvaldībahttp://www.dobele.lv
Dundagas novada pašvaldībahttp://www.dundaga.lv
Durbes novada pašvaldībahttp://www.durbe.lv
Ērgļu novada pašvaldībahttp://www.ergli.lv
Garkalnes novada pašvaldībahttp://www.garkalne.lv
Grobiņas novada pašvaldībahttp://www.grobina.lv
Gulbenes novada pašvaldībahttp://www.gulbene.lv
Iecavas novada pašvaldībahttp://www.iecava.lv
Ikšķiles novada domehttp://www.ikskile.lv/
Ilūkstes novada pašvaldībahttp://www.ilukste.lv
Inčukalna novada pašvaldībahttp://www.incukalns.lv
Jaunjelgavas novada pašvaldībahttp://www.jaunjelgava.lv
Jaunpiebalgas novada pašvaldībahttp://www.jaunpiebalga.lv
Jaunpils novada pašvaldībahttp://www.jaunpils.lv
Jēkabpils novada pašvaldībahttp://jekabpilsnovads.lv/
Jelgavas novada pašvaldībahttp://www.jrp.lv
Kandavas novada pašvaldībahttp://www.kandava.lv
Kokneses novada pašvaldībahttp://www.koknese.lv
Krāslavas novada pašvaldībahttp://www.kraslava.lv
Krimuldas novada pašvaldībahttp://www.krimulda.lv
Kuldīgas novada pašvaldībahttp://www.kuldiga.lv
Ķeguma novada pašvaldībahttp://www.kegums.lv
Ķekavas novada pašvaldībahttp://www.kekava.lv
Lielvārdes novada pašvaldībahttp://www.lielvarde.lv
Līgatnes novada pašvaldībahttp://www.ligatne.lv
Limbažu novada pašvaldībahttp://www.limbazi.lv
Līvānu novada pašvaldībahttp://www.livani.lv
Lubānas novada pašvaldībahttp://www.lubana.lv
Ludzas novada pašvaldībahttp://www.ludzaspils.lv
Madonas novada pašvaldībahttp://www.emadona.lv/
Mālpils novada pašvaldībahttp://www.malpils.lv
Mārupes novada pašvaldībahttp://www.marupe.lv
Mazsalacas novada pašvaldībahttp://www.mazsalaca.lv
Naukšēnu novada pašvaldībahttp://www.naukseni.lv
Nīcas novada pašvaldībahttp://www.nica.lv
Ogres novada pašvaldībahttp://www.ogresnovads.lv
Olaines novada pašvaldībahttp://www.olaine.lv
Ozolnieku novada pašvaldībahttp://www.ozolnieki.lv
Pāvilostas novada pašvaldībahttp://www.pavilosta.lv
Pļaviņu novada pašvaldībahttp://www.plavinas.lv
Preiļu novada pašvaldībahttp://www.preili.lv
Priekules novada pašvaldībahttp://www.priekule.lv
Priekuļu novada pašvaldībahttp://www.priekuli.lv
Raunas novada pašvaldībahttp://www.rauna.lv
Rēzeknes novada pašvaldībahttp://www.rezeknesnovads.lv
Riebiņu novada pašvaldībahttp://www.riebini.lv
Rojas novada pašvaldībahttp://www.roja.lv
Ropažu novada pašvaldībahttp://www.ropazi.lv
Rucavas novada pašvaldībahttp://www.rucava.lv
Rugāju novada pašvaldībahttp://www.rugaji.lv
Rūjienas novada pašvaldībahttp://www.rujiena.lv
Rundāles novada pašvaldībahttp://www.rundale.lv
Salacgrīvas novada pašvaldībahttp://www.salacgriva.lv
Salaspils novada pašvaldībahttp://www.salaspils.lv
Saldus novada pašvaldībahttp://www.saldus.lv
Saulkrastu novada pašvaldībahttp://www.saulkrasti.lv
Sējas novada pašvaldībahttp://www.sejasnovads.lv/
Siguldas novada pašvaldībahttp://www.sigulda.lv
Skrīveru novada pašvaldībahttp://www.skriveri.lv
Skrundas novada pašvaldībahttp://www.skrunda.lv
Smiltenes novada pašvaldībahttp://www.smiltene.lv
Stopiņu novada pašvaldībahttp://www.stopini.lv
Strenču novada pašvaldībahttp://www.strenci.lv
Talsu novada pašvaldībahttp://www.talsi.lv
Tērvetes novada pašvaldībahttp://www.tervetesnov.lv
Tukuma novada pašvaldībahttp://www.tukums.lv/
Vaiņodes novada pašvaldībahttp://www.vainode.lv/
Valkas novada pašvaldībahttp://www.valka.lv
Valmieras novada pašvaldībahttp://www.valmierasnovads.lv
Varakļānu novada pašvaldībahttp://www.varaklani.lv
Vārkavas novada pašvaldībahttp://www.varkava.lv
Vecpiebalgas novada pašvaldībahttp://www.vecpiebalga.lv
Vecumnieku novada pašvaldībahttp://www.vecumnieki.lv
Ventspils novada pašvaldībahttp://www.ventspilsnd.lv
Viesītes novada pašvaldībahttp://www.viesite.lv
Viļakas novada pašvaldībahttp://www.vilaka.lv
Zilupes novada pašvaldībahttp://www.zilupe.junik.lv

 

Valsts iestādes

Latvijas Valsts prezidenta kanceleja – http://www.president.lv/

Latvijas Republikas Saeima – http://www.saeima.lv/

Latvijas Republikas Ministru kabinets – http://www.mk.gov.lv

Saeimas Eiropas Savienības informācijas centrs –http://www.eiroinfo.lv/pages/ESIC/index.jsp

Latvijas Republikas Satversmes tiesa – http://www.satv.tiesa.gov.lv/

Latvijas Republikas Augstākā tiesa – http://www.at.gov.lv/

Latvijas Republikas Valsts kontrole – http://www.lrvk.gov.lv/

Latvijas Banka – http://www.bank.lv/lat/main/all/

Centrālā vēlēšanu komisija – http://www.cvk.lv/pub/public/

Finanšu un kapitāla tirgus komisija – http://www.fktk.lv/

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs – http://www.knab.gov.lv/lv/

Valsts aģentūra „Eiropas Savienības informācijas aģentūra” –http://www.esia.gov.lv/

 

Ministrijas un to padotībā esošās iestādes

Aizsardzības ministrija – http://www.mod.gov.lv/

NBS Sporta klubs – http://www.nbssk.lv/

NBS Rekrutēšanas un atlases centrs – http://www.rac.gov.lv/

Latvijas kara muzejs – http://www.karamuzejs.lv/

Latvijas Jūras spēki – http://www.js.mil.lv/

Nacionālā aizsardzības akadēmija – http://www.mil.lv/

Militārais žurnāls „Tēvijas sargs” – http://www.sargs.lv/

 

Ārlietu ministrija – http://www.am.gov.lv/

Ekonomikas ministrija – http://www.em.gov.lv/

Valsts aģentūra „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” –http://www.liaa.gov.lv/

LR Centrālā statistikas pārvalde – http://www.csb.gov.lv/

LR Konkurences padome – http://www.kp.gov.lv/

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – http://www.ptac.gov.lv/page/104

Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs – http://www.latak.lv/

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija – http://www.sprk.gov.lv/

Tūrisma attīstības valsts aģentūra – http://tava.gov.lv/tava/index.php

Valsts būvinspekcija – http://www.vbi.gov.lv/

 

Finanšu ministrija – http://www.fm.gov.lv/?lat/

LR Valsts kase – http://www.kase.gov.lv/

Valsts ieņēmumu dienests – http://www.vid.gov.lv/

Iepirkumu uzraudzības birojs – http://www.iub.gov.lv/

VAS „Valsts nekustamā īpašuma aģentūra” – http://www.vni.lv/

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija – http://www.iaui.gov.lv/3.htm

Valsts proves uzraudzības inspekcija – http://www.vpui.gov.lv/

 

Iekšlietu ministrija – http://www.iem.gov.lv/lat/

Latvijas Valsts policija – http://www.vp.gov.lv/

Valsts robežsardze – http://www.rs.gov.lv/

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – www.pmlp.gov.lv

Iekšlietu ministrijas informācijas centrs – http://www.ic.iem.gov.lv/

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – http://www2.112.lv/

 

Izglītības un zinātnes ministrija – http://www.izm.gov.lv/

Izglītības satura un eksaminācijas centrs – http://www.visc.gov.lv/

Studiju un zinātnes administrācija – http://sza.gov.lv/

Izglītības kvalitātes valsts dienests – http://www.ikvd.gov.lv/

 

Kultūras ministrija – http://www.km.gov.lv/

Latvijas Nacionālā opera – http://www.opera.lv/

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – http://www.mantojums.lv/

Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija – http://www.arhivi.lv/index.php?&2

Latvijas Nacionālā bibliotēka – http://www.lnb.lv/

Latvijas Mākslas akadēmija – http://www.lma.lv/

Latvijas Kultūras akadēmija – http://www.lka.edu.lv/

Latvijas Dailes teātris – http://www.dailesteatris.lv/

Daugavpils teātris – http://www.dteatris.lv/

Valmieras Drāmas teātris – http://www.vdt.lv/

Latvijas Valsts Leļļu teātris – http://www.lelluteatris.lv/

Rīgas Krievu drāmas teātris – http://www.trd.lv/

Jaunais Rīgas teātris – http://www.jrt.lv/

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs – http://www.rigamuz.lv/km/index.php

Rundāles pils muzejs – http://www.rundale.net/

J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija – http://www.jvlma.lv/

Latvijas kultūras koledža – http://www.kulturaskoledza.lv/

Rīgas Doma kora skola – http://www.rdks.lv/

J.Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola – http://www.jrrmv.lv/jaunumi/

Valsts kultūrkapitāla fonds – http://www.kkf.lv/

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” – http://www.kis.gov.lv/

 

Labklājības ministrija – http://www.lm.gov.lv/

Valsts darba inspekcija – http://www.vdi.lv/

Sociālo pakalpojumu pārvalde – http://www.socpp.gov.lv/

Nodarbinātības Valsts aģentūra – http://www.nva.lv/

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – http://www.vsaa.lv/

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija –http://www.raplm.gov.lv/pub/

Valsts aģentūra „Būvniecības, enerģētikas un mājokļu aģentūra” –http://www.bema.gov.lv

Valsts reģionālās attīstības aģentūra – http://www.vraa.gov.lv/lv/

 

Satiksmes ministrija – http://www.sam.gov.lv

VSIA „Autotransporta direkcija” – http://www.atd.lv/lat/

VAS „Latvijas Autoceļu direkcija” – http://www.lad.lv/lv/?i=1

VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” – http://www.csdd.lv/

Civilās aviācijas aģentūra – http://www.caa.lv/index_lv.php

VAS „Latvijas jūras administrācija” – http://www.jurasadministracija.lv/

VAS „Latvijas dzelzceļš” – http://www.ldz.lv/

VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” – http://www.lvrtc.lv/

VAS „Valsts informācijas un tīkla aģentūra” – http://www.vita.gov.lv/

VAS „Latvijas pasts” – http://www2.pasts.lv/lv/

VAS „Latvijas gaisa satiksme” – http://www.lgs.lv/lat/

 

Tieslietu ministrija – http://www.tm.gov.lv/lv/

LR Naturalizācijas pārvalde – http://www.np.gov.lv/

LR Uzņēmumu reģistrs – http://www.ur.gov.lv/

LR Valsts zemes dienests – http://www.vzd.gov.lv/

Datu Valsts inspekcija – http://www.dvi.gov.lv/

Tiesu administrācija – http://www.ta.gov.lv/

Valsts probācijas dienests – www.probacija.lv

Valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” – http://www.mna.gov.lv/

Patentu tehniskā bibliotēka – http://www.patbib.gov.lv/

VSIA „Latvijas vēstnesis” – http://www.vestnesis.lv/index.php

 

Vides ministrija – http://www.vidm.gov.lv/

Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra –http://www.lvgma.gov.lv/public/

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija – http://www.lvaf.gov.lv/

Dabas aizsardzības pārvalde – http://www.dap.gov.lv/

Slīteres nacionālā parka administrācija – http://www.slitere.gov.lv/

Teiču dabas rezervāta administrācija – http://www.teici.gov.lv/

Ķemeru nacionālā parka administrācija – http://www.kemeri.gov.lv/

Valsts ģeoloģijas dienests – http://mapx.map.vgd.gov.lv/geo3/

Vides pārraudzības valsts birojs – http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – http://www.biosfera.gov.lv/

Gaujas Nacionālā parka administrācija – http://www.gnp.gov.lv/

Radiācijas drošības centrs – http://www.rdc.gov.lv/

Latvijas Dabas muzejs – http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi/

Vides investīciju fonds – http://www.dabasmuzejs.gov.lv/notikumi/

 

Veselības ministrija – http://www.vm.gov.lv/

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra – http://www.vnc.gov.lv/lat/

Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra” – http://www.sva.lv/

Veselības inspekcija – http://www.vi.gov.lv/

Katastrofu medicīnas centrs – http://www.emergency.lv/

VAS „Valsts zāļu aģentūra” – http://www.vza.gov.lv/

Zāļu cenu valsts aģentūra” – http://www.zca.gov.lv/

Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra –http://www.vsmta.lv/

 

Zemkopības ministrija – http://www.zm.gov.lv/

Lauku atbalsta dienests – http://www.lad.gov.lv/

Pārtikas un veterinārais dienests – http://www.pvd.gov.lv/

Valsts meža dienests – http://www.vmd.gov.lv/

Valsts augu aizsardzības dienests – http://www.vaad.gov.lv/

AS „Latvijas valsts meži” – http://www.lvm.lv/lat/

Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts – http://www.lvaei.lv/

Valsts zivsaimniecības pārvalde – http://www.vzp.gov.lv/

Latvijas Lauksaimniecības universitāte – http://www.llu.lv/

 

Latvijas reģionu attīstības aģentūras

Latvijas reģionu attīstības portāls – http://www.latreg.lv/pub/

 

Šeit Jūs uzzināsiet visu jaunāko attīstības jautājumos reģiona, pilsētu un rajonu pašvaldību līmenī. Šeit tiek noskaidrots iedzīvotāju viedoklis dažādos attīstības jautājumos. Pašvaldību plānotājiem – pieeja moderniem plānošanas rīkiem. Uzņēmējiem – informācija par investīciju iespējām un pašvaldību pasūtījumiem.

 

Latgales reģiona attīstības aģentūra – http://www.latgale.lv/lv/lraa

 

Kaut gan atsevišķas sadaļas nav mērķētas uz konkrētu informācijas patērētāju, sev vajadzīgu un izmantojamu te varēs atrast gan pašvaldības, biznesa partneri, nevalstiskās organizācijas, skolotāji, Latgales un Latvijas cilvēki. Informācija laika gaitā tiks papildināta, aktualizēta, bet interesentiem ir iespēja izteikties un apmainīties domām par nozīmīgiem jautājumiem.

 

Rīgas reģiona attīstības aģentūra – http://www.rigaregion.lv/pub/default.php

 

Rīgas reģiona attīstības aģentūru ir izveidojušas piecas lielās reģiona pašvaldības: Rīgas un Jūrmalas pilsēta, Tukuma, Rīgas, Ogres un Limbažu rajoni. Aģentūras tālejošā vīzija ir Rīgas reģions kā sociāli un ekonomiski līdzsvarots, un starptautiski konkurētspējīgs reģions.

 

Vidzemes attīstības aģentūra – http://www.vidzemes-regions.lv/

 

Vidzemes plānošanas reģionu veido Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Madonas, Valkas un Valmieras rajoni ar kopējo platību 15 346 km2, kas ir gandrīz 24% no Latvijas kopplatības. Tajā dzīvo 257 883, jeb aptuveni 11% no Latvijas iedzīvotājiem (2000.gadā), no kuriem gandrīz 59% – lauku teritorijās.

 

Fondi un programmas internetā

ES fondi – http://www.esfondi.lv/page.php

Finanšu ministrijas izveidota Interneta lapa, kurā apkopota informācija par Eiropas Savienības fondiem, plānošanas dokumentiem, likumdošanas aktiem un citu saistīto info.

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds – http://www.kkf.lv/

 

Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību un tā mērķis nav gūt peļņu.

 

Sorosa fonds Latvijā – http://www.sfl.lv/public/

 

Fonda mērķis ir atbalstīt un nostiprināt atvērtas sabiedrības izveidi neatkarīgajā Latvijas valstī. Informācija par izsludinātajiem konkursiem, SFL programmām, atbalstītajiem projektiem, pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

 

Sabiedrības integrācijas fonds – http://www.lsif.lv/

 

Fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrācijas procesu atbilstoši valsts programmas “Sabiedrības integrācija Latvijā” pamatnostādnēm.

 

Akadēmisko programmu aģentūra (Socrates, Euridice, Tempus) – http://www.apa.lv/

 

Aktuālākā informācija par Socrates, Euridice, Tempus un citām programmām.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra – http://www.jaunatne.gov.lv/

 

Informācija par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, tās akcijām, programmas ietvaros izsludinātajiem projektu konkursiem, kā arī sadarbības partneru piedāvājumiem.

 

Tirdzniecības normatīvu un SOLVIT paziņošanas nodaļa – http://www.em.gov.lv/

 

Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) SOLVIT koordinācijas centru tīkls ir izveidots 2002.gadā kā alternatīvs mehānisms Eiropas Ekonomiskās zonas iekšējā tirgus problēmu risināšanai, kas darbojas daudz ātrāk nekā gadījumā, ja sūdzība tiek iesniegta tiesā. SOLVIT idejas pamatā ir piedāvāt reālu risinājumu 10 nedēļu laikā iekšējā tirgus problēmām, kas ir radušās valsts iestāžu darbības rezultātā, nepareizi piemērojot ES tiesību normas. SOLVIT koordinācijas centros problēmas risināt aicināti gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji. SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

 

Kopienu iniciatīvu fonds – http://www.iniciativa.lv/lv/news/

 

Kopienu iniciatīvu fonda galvenā stratēģija ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, paplašinot pilsoniskās sabiedrības, uzņēmēju, valsts un pašvaldību amatpersonu sadarbību.

 

Ārzemju saites

Eiropas Savienība Eiropas Savienības serveris – EUROPA – http://europa.eu/

Eiropas Savienības Padome – http://ue.eu.int/en/summ.htm

ES Eiropas Parlaments – http://www.europarl.europa.eu/

ES Eiropas Komisija – http://ec.europa.eu/

ES Eiropas Kopienu Tiesa un Pirmās instances tiesa – http://curia.europa.eu/

ES likumdošanas portāls – http://eur-lex.europa.eu/lv/tools/about.htm

EUROSTAT – Statistikas birojs –http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/

Tehniskās palīdzības Informācijas apmaiņas birojs (TAIEX) –http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/

Eiropas Savienības Reģionu komiteja – http://www.cor.europa.eu/

Laipni lūdzam Eiropā! http://www.welcomeurope.com/

Lapa par Eiropas Savienības piedāvātajiem fondiem, arī partneru meklēšanas iespējas.

 

Informācija par Latviju ES serverī – http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

Faktu lapa, kā arī galvenie dokumenti saistībā ar Latviju – progresa ziņojumi (1998, 1999, 2000, 2001), Pievienošanās Partnerība u.c. (angļu, vācu franču valodās)

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālais kontaktpunkts Latvijas VDI – http://osha.lv/lv/

Informācija par darba drošību un veselības aizsardzību, izdevums “Darba aizsardzības ziņas”

 

 

Eiropas Padome / The Council of Europe – http://www.coe.int/

Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo varu kongress / The Congress of Local and Regional Authorities of Europe (CLRAE) –http://www.coe.int/T/Congress/Default_en.asp

Eiropas Padomes Informācijas un dokumentācijas centrs Latvijā –http://www.coecidriga.lv/

 

LOGIN projekts

LOGIN projekta galvenā lapa – http://www.logincee.org/

LOGIN Bulgārijā – Pašvaldību reformu fonds (FLGR) – http://www.flgr.bg/

LOGIN Ungārijā – Ungārijas Nacionālā pašvaldību asociācija (TOOSZ) –http://toosz.webalap.hu/

LOGIN Krievijā – Pilsētu ekonomikas institūts – http://www.urbaneconomics.ru/

LOGIN Lietuvā – Kauņas universitātes pašvaldību mācību centrs (MTC) –http://www.savivalda.lt/

LOGIN Maķedonijā – Maķedonijas Republikas Pašvaldību asociācija (ZELS) –http://www.zels.org.mk/

LOGIN Polijā – http://www.frdl.org.pl/english/index_e.htm

LOGIN Ukrainā – Ukrainas pilsētu asociācija – http://www.auc.org.ua./en/index.htm

 

LOGIN projekta donori

Atvērtās sabiedrības institūts Budapeštā – http://lgi.osi.hu/

USAID – ASV Starptautiskā attīstības aģentūra –http://www.usaid.gov/locations/europe_eurasia/

UNDP – Apvienoto Nāciju Attīstības programma – http://europeandcis.undp.org/

 

Projektu partneru meklēšana internetā

Interreg IIC programmas projektu datu bāze –http://www.spatial.baltic.net/projects.html

Eiropas Kopienas iniciatīva, kas atbalsta transnacionālo sadarbību telpiskās plānošanas sfērā. Izmantojiet projektu datu bāzi, lai smeltos idejas saviem projektiem.

Interreg IIIC programmas projektu datu bāze –http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=293

Interreg IIIC ir Eiropas Kopienas iniciatīva, kuras mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos, atbalstot un veicinot starpreģionālo sadarbību. Datu bāzē iespējams smelties idejas projektiem un meklēt projektu partnerus.

 

Pašvaldību asociācijas Eiropā

AUSTRIJAS pilsētu asociācija – http://www.staedtebund.gv.at/

BEĻĢIJA: Flāmu pilsētu un municipalitāšu asociācija

ČEHIJAS pilsētu un municipalitāšu asociācija – http://www.smocr.cz/

DĀNIJAS Vietējo pašvaldību asociācija – http://www.kl.dk/

DĀNIJAS apgabalu pašvaldību asociācija – http://www.arf.dk/

IGAUNIJAS pilsētu savienība – http://www.ell.ee/

LIETUVAS Pašvaldību asociācija – http://www.lsa.lt/

NĪDERLANDES pašvaldību asociācija – http://www.vng.nl/

NORVĒĢIJAS Vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija – http://www.ks.no/

POLIJAS municipalitāšu asociācija – http://www.zmp.org.pl/

SLOVĀKIJAS pilsētu un pašvaldību asociācija – http://www.zmos.sk/

SLOVĒNIJAS municipalitāšu un pilsētu asociācija –http://www.zrcalo.si/skls/skls_ang/

SOMIJAS vietējo un reģionālo pašvaldību asociācija – http://www.kuntaliitto.fi/

VĀCIJAS pilsētu asociācija – http://www.staedtetag.de/

VĀCIJAS pilsētu un municipalitāšu asociācija –http://www.dstgb.de/homepage/index.html

ZVIEDRIJAS vietējo pašvaldību un reģionu asociācija – http://www.skl.se/artikel.asp?C=756&A=180

 

 

Pašvaldību starptautiskās organizācijas

Starptautiskā vietējo pašvaldību savienība (IULA) – http://www.iula.org/

Eiropas Municipalitāšu un reģionu padome (CEMR) – http://www.ccre.org/

Eiropas Perifēro Piejūras reģionu konference (CPMR) – http://www.crpm.org/

Eiropas Reģionu asambleja (AER) – http://www.are-regions-europe.org/

Eiropas Ilgtspējīgo pilsētu kampaņa un Eiropas ilgtspējīgo pilsētu projekts –http://www.ndparking.com/sustainable-cities.org

OWHC – Pasaules Kultūras mantojuma pilsētu organizācija – http://www.ovpm.org/?newlang=eng

ICMA – Starptautiskā pilsētu / apgabalu menedžmenta asociācija –http://www.icma.org/main/sc.asp?t=0

CEEC-LOGON – Centrālās un Austrumeiropas vietējo pašvaldību tīkls integrācijai Eiropas Savienībā – http://www.ceec-logon.net/

Eiropas pilsētu un reģionu asociācija kultūrai – http://www.les-rencontres.org/index_en.html

Eurocities – Eiropas metropolitēnpilsētu asociācija – http://www.eurocities.eu/

ICLEI – Starptautiskā padome vietējām vides iniciatīvām – http://www.iclei.org/

Pasaules pilsētu un vietējo pašvaldību koordinācijas sekretariāts (WACLAC) –http://www.camval.org/

Ilgtspējīga attīstība – informatīva mājas lapa angļu valodā –http://www.sustainabledevelopment.org/

Eiropas industriālo tehnoloģiju reģionu asociācija – http://www.association-reti.org/