Daugavpils novada komisija

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs                   Jāzeps Krukovskis  – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Projektu daļas Komercdarbības konsultants

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks    Veronika Pudāne – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos

Komisijas locekļi                                 Andris Slesars – Daugavpils novada domes Lietu pārvaldes Juridiskās daļas juriskonsults

                                                          Jānis Vanags – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta daļas vadītājs

                                                          Ināra Miglāne – Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

Komisijas sekretāre                           Veronika Pudāne –  Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma daļas speciāliste mājokļu jautājumos

Nolikums

Grozījumi