Daugavpils novada komisija

Daugavpils novada pašvaldības tirdzniecības atļauju izsniegšanas un tirdzniecības vietu noteikšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs                   Jāzeps Krukovskis  – Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldes Projektu nodaļas Komercdarbības konsultants

Komisijas priekšsēdētāja vietniece    Ina Simanoviča – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Īpašuma nodaļas vecākā zemes lietu speciāliste

Komisijas locekļi                                 Andris Slesars – Daugavpils novada domes Juridiskās nodaļas juriskonsults

                                                          Jānis Vanags – Daugavpils novada domes Finanšu pārvaldes Budžeta nodaļas vadītājs

                                                          Ināra Miglāne – Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja

Nolikums

Grozījumi