Daugavpils novada sadarbības partneri


Zarasu rajons
(Lietuva), 1997


Vitebskas rajons
(Baltkrievija), 1997


Lomžas rajons
(Polija), 2002


Bad Doberanas rajons
(Vācija), 2002

This image has an empty alt attribute; its file name is 300px-Coat_of_Arms_of_Brasłaŭ_Belarus.svg_.png
Braslavas rajons (Baltkrievija) , 2008


Roķišķu rajons
(Lietuva), 2008


Ičnjanas rajons
(Ukraina), 2010


Šarkovščinas rajon
s (Baltkrievija), 2011


Zarajskas municipālais rajons
(Krievija), 2013


Jedinecas rajons
(Moldova), 2014

This image has an empty alt attribute; its file name is 300px-Coat_of_Arms_of_Hłybokaje_Belarus.svg_.png
Glubokojas rajons (Baltkrievija), 2015

 • 1997.gada 5.augustā parakstīts sadarbības līgums ar Lietuvas Republikas Zarasu rajonu saimnieciskās, sociālās un kultūras nozaru attīstībā;
 • 1997.gada 20.decembrī parakstīts nodomu protokols ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajonu par sadarbību izglītības jomā;
 • 2002.gada 13.maijā parakstīta vienošanās par sadarbību ar Polijas Republikas Lomžas rajonu kultūras, izglītības, tūrisma un ekonomikas jomā;
 • 2002.gada 24.maijā parakstīta vienošanās par sadarbību ar Polijas Republikas Bialobžegu apriņķi izglītības, kultūras, kultūras mantojuma, sporta, tūrisma, lauksaimniecības, uzņēmējdarbības, teritoriālplānojuma, ekonomikas un sociālās palīdzības sfērās;
 • 2002.gada 17.novembrī parakstīts līgums par sadarbību ar Vācijas Bad Doberanas rajonu sabiedriskās, izglītības, tautsaimniecības un kultūras jomās;
 • 2002.gada 20.decembrī parakstīta vienošanās ar Daugavpils pilsētas domi, Krāslavas novada domi, Krāslavas rajona padomi un Krievijas Federācijas Sanktpēterburgas administrāciju par sadarbību tirdzniecības un ekonomikas, zinātnes un tehnikas, humanitārajā un kultūras jomās;
 • 2005.gada 28.janvārī parakstīts līgums par starptautisko sadarbību ar Polijas Republikas Lomžas rajonu;
 • 2008.gada 22.februārī parakstīts līgums ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Braslavas rajona tautas deputātu padomi un Braslavas rajona izpildkomiteju;
 • 2008.gada 30.maijā parakstīts līgums par sadarbību ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības un sociālās sfēras jomās ar Lietuvas Republikas Roķišķu rajonu;
 • 2009.gada 23.aprīlī parakstīts līgums par sadarbību tirdzniecības un ekonomikas, tūrisma, sociālās sfēras un kultūras jomā ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas rajonu;
 • 2009.gada 17.nobembrī parakstīta vienošanās par sadarbību tirdzniecības, ekonomikas, zinātniski tehniskajā un kultūras jomā ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Braslavas rajona izpildkomiteju;
 • 2010.gada 22.jūlijā parakstīts nodomu protokols par sadarbību pašvaldību jomā, ekonomikas, izglītības, kultūras, sporta, tūrisma, vides aizsardzības un sociālās nozares sfērās ar Ukrainas Republikas Černigovas apgabala Ičnjanas rajonu;
 • 2011.gada 28.septembrī parakstīta vienošanās par sadarbību izglītības, kultūras, sporta un tūrisma jomā ar Baltkrievijas Republikas Vitebskas apgabala Šarkovščinas rajona izpildkomiteju;
 • 2013.gada 27.septembrī parakstīts nodomu protokols par sadarbību pašvaldību jomā, kā arī ekonomikas, izglītības, kultūras, sociālās aizsardzības, tūrisma un vides aizsardzības sfērā ar Krievijas Federācijas Maskavas apgabala Zarajskas municipālo rajonu;
 • 2013.gada 5.decembrī parakstīts nodomu protokols par sadarbību kultūras, sporta, izglītības, sociālās aizsardzības, tūrisma un teritoriju pārvaldīšanas jomā ar Krievijas Federācijas Ļeņingradas apgabala Lodejnopolskas municipālo rajonu;
 • 2014.gada 11.oktobrī parakstīta vienošanās par sadarbību starp Daugavpils novadu, Polockas rajonu un Rēzeknes novadu fiziskās kultūras un sporta sfērā;
 • 2014.gada 17.decembrī parakstīta vienošanās par sadarbību ar Moldovas Republikas Jedinec rajona padomi;
 • 2015.gada 18.septembrī parakstīts līgums par sadarbību ar Glubokojas rajona Deputātu padomi