Gada cilvēks 2016

16. novembrī, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, Daugavpils novada kultūras centrā notika svinīgais pasākums „Uzzīmē Latviju”, veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai. Ar skaistām krāsu gammām pasākumā tika iezīmēts Daugavpils novads Latvijas kartē un ar lepnumu tika godināti tie cilvēki, kas iekrāso tēvzemi ar saviem darbiem.
Daugavpils novada domes Atzinības rakstus par darbu, kas veikts pašvaldības un tās iedzīvotāju labā, saņēma 23 novadnieki: SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Centra poliklīnikas klientu un pacientu reģistratore-nodaļas vadītāja Aija Bartuseviča, Sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis” saimniecības vadītājs Jānis Bartusevičs, Naujenes pagasta pārvaldes galvenā grāmatvede Gaļina Boroņenko, Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktora vietnieks mācību darbā, vizuāli plastiskās mākslas skolotājs Valdis Grebežs, z/s “Gaiša” īpašnieks Viktors Hrapāns, Tabores pagasta pārvaldes lietvedības pārzine Irina Jazvica, Salienas pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks, z/s “Debeskalni” īpašnieks Aināram Jonānam, Salienas pagasta iedzīvotāja Antoņina Jermolajeva, Daugavpils novada domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne, Naujenes bērnu nama mūzikas skolotāja Anna Kanareikina, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” pavāre Ingrīda Malnača, SIA “Info Agro” valdes priekšsēdētājs Aleksejs Mihejevs, Maļinovas pagasta aktīvists Sergejs Pimanovs, Višķu pagasta iedzīvotājs Sandis Proms, Kalupes pagasta iedzīvotājai Ģertrūde Rasnače, Līksnas pagasta iedzīvotāja Regīna Rokjāne, Daugavpils novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Vijai Sibirceva, Ambeļu pagasta kultūras nama direktore Ingrīda Skutele, Kalkūnes bāriņtiesas locekle Janīna Strode , Latvijas Pasta Maļinovas pasta nodaļas vadītāja Jeļena Vasiļjeva,Demenes pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste Tatjana Veļičko un Višķu Sociālās aprūpes centra direktore Veneranda Zeile.
Balva „Gada cilvēks 2016” šogad tika pasniegta četrās nominācijās.
Gada cilvēks nominācijā “Izglītība” ir Pāvels Brovkins, kurš jau vairāk kā 20 gadus ir Naujenes pamatskolas direktors. Pāvels Brovkins ir skolas dzīves līderis, menedžeris un administrators. Skolā ir sakopta gan iekšējā, gan ārējā vide. 2013. gadā Naujenes pamatskola bija apbalvota kā sakoptākā izglītības iestāde.
Pāvels Brovkins ievieš jauninājumus skolā, kuri uzlabo un modernizē mācību procesu. Direktoram vienmēr ir labs kontakts ar kolēģiem un skolēniem, pārdomāta un plānveidīga sadarbība ar skolēnu vecākiem. Direktors prot motivēt savu kolektīvu sasniegumiem. Ne velti pagājušajā mācību gadā Naujenes pamatskola starp Daugavpils novada pamatskolām ieguva 1.vietu gan mācību darbā, gan interešu izglītībā. Skolniece Vita Kuzmicka ieguva augsto 3.pakāpi valsts olimpiādē vēsturē.
Direktors vienmēr rūpējas, lai ikviens tiktu iesaistīts skolas dzīvē. Ar siltām atmiņām viņu atceras skolas absolventi un mīl arī skolēni.
Gada cilvēks nominācijā “Lauksaimniecība” ir Demenes pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības “Veras” īpašnieks Ivans Artimovičs. Piena un gaļas lopkopība ir viņa pamatnodarbošanās, ganāmpulkā ir 50 Herefordas un Sīmentāles šķirnes liellopi, kurus jau vairākus gadus saimnieks piedāvā realizācijai izsoļu namos. Katru no lopiņiem saimnieks pazīst pēc vārda un govis sauc par savām “meitenēm”.
Paralēli lopkopībai, Ivans Artimovičs nodarbojas ar mežizstrādi, regulāri atjaunojot mežu, lai saglabātu to nākamajām paaudzēm. Tāpat realizē ES projektus, modernizējot saimniecību.
Ivans Artimovičs labprāt palīdz Demenes pagasta pārvaldei, iesaistās tās rīkotajos kultūras pasākumos, kā arī sniedz praktisku un finansiālu atbalstu vietējiem senioriem.
Audzis vienpadsmit bērnu ģimenē, viņš arī tagad nezaudē saikni ar savu dzimtu, organizējot plašus radu salidojumus.
Gada cilvēks nominācijā “Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe” ir Daugavpils Reģionālās slimnīcas Plaušu slimību un tuberkulozes centra galvenā medicīnas māsa Janīna Ņikitina, kura pilda arī radiologa asistenta pienākumus.
Janīna Ņikitina ikdienā risina saimnieciskos un administratīvos jautājumus, kā arī apkalpo pacientus. Medicīnu Janīna Ņikitina sauc par savu misiju – kolēģi un pacienti viņu raksturo kā ļoti pacietīgu un saprotošu. Viņa regulāri rūpējas par savas kvalifikācijas paaugstināšanu – pirms desmit gadiem iegūta arī augstākā izglītība Rīgas Stradiņa universitātē.
Janīnai Ņikitinai piemīt liela atbildības sajūta – ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem, viņa piedalās arī mobilā mamogrāfa izbraukumos lauku apvidos visā Latgalē, lai atvieglotu pacientiem iespēju saņemt izmeklējumus dzīvesvietas tuvumā.
Galvenā medicīnas māsa aktīvi līdzdarbojas arodbiedrībā, piedaloties un organizējot dažādus pasākumus. Viņa arī rūpējas par dārzkopību slimnīcas teritorijā.
Janīna Ņikitina var lepoties ar Latvijas Goda donora titulu, kas piešķirts par asins ziedošanu vairāk kā simts reizes.
Gada cilvēks nominācijā “Uzņēmējdarbība” ir SIA “Agraris” īpašnieks Aleksandrs Harlamovs. Uzņēmums apsaimnieko 1000ha lielas zemes platības Višķu un Kalupes pagastā, gadā realizējot vairāk kā 6 tūkstošus tonnu labības.
Aleksandrs Harlamovs aktīvi piesaista Eiropas Savienības finansējumu, modernizējot uzņēmumu un uzlabojot ražošanas efektivitāti. SIA “Agraris” nodarbina vietējos iedzīvotājus, kā arī sniedz prakses iespējas studentiem.
Harlamovs ir investējis kafejnīcā “Vojaž”, kas ar jaunu sparu atsākusi sniegt kafejnīcas pakalpojumus, kā arī firmai pieder pārtikas preču veikals Vīgantu ciemā.
Uzņēmējs labprāt piedalās un finansiāli atbalsta novada kultūras dzīvi. Viņš ir licis pamatus biedrībai “Lauku studija”, kur lietderīgi brīvo laiku var pavadīt dažādu paaudžu cilvēki. Viņš nekad neatsaka palīdzību Špoģu vidusskolai un Špoģu Mūzikas un mākslas skolai.
Harlamovs ar lielu enerģiju un entuziasmu īsteno arvien jaunas idejas, gādājot par vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Jāatzīmē, ka Aleksandram Harlamovam pasākumā tika piešķirta arī Latgales Plānošanas reģiona balva konkursā “Latgales reģiona uzņēmējs 2016” nominācijā “Gada lauksaimnieks”.
Svinīgajā reizē sumināta tika arī Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, kurai 12.oktobrī Ordeņa kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā nolēmis piešķirt IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par ordeņa virsnieci.
Svētku koncertu ar muzikāliem priekšnesumiem kuplināja Naujenes Mūzikas un mākslas un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, absolventi un pedagogi. Tāpat viesiem bija iespēja aplūkot abu mākslas skolu audzēkņu radošos darbus, kā arī Daugavpils novada skolu vizuālās mākslas darbu izstādi “Krāsainā Latvija”.

FOTOGALERIJA

Elza Timšāne
Foto – Elza Timšāne, Olga Smane