Novada kultūras centrs “Vārpa”

Adrese: Dobeles iela 30, Daugavpils, LV- 5404

Direktore: Inta Uškāne
Tālr.: 65431867, 26362572
E-pasts: inta.uskane@dnkp.lv

Kultūras pasākumu organizatore: Anita Lipska
Tālr.: 65431867, 26362572
E-pasts: anita.lipska@dnkp.lv

Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” kultūras darba vadītāja: Vita Litiņa
Tālr.: 65435512, 28379611
E-pasts: vita.litina@dnkp.lv

Virtuālā pastaiga pa Daugavpils novada Kultūras centru

Daugavpils novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas

Latvijas kultūras datu portāls