Novada domes pastāvīgās komitejas

Finanšu komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsArvīds Kucins („Daugavpils novada partija”)
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksAivars Rasčevskis („Daugavpils novada partija”)
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Reinis Līcis (LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
Komitejas priekšsēdētājsJānis Belkovskis („Daugavpils novada partija”)
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksDainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Sociālo un veselības jautājumu komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsAleksejs Mackevičs („Daugavpils novada partija”)
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksGunta Okmane (LATGALES PARTIJA)
Komitejas locekļiAleksandrs Sibircevs („Daugavpils novada partija”),
Regīna Tamane („Daugavpils novada partija”),
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Dainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Tautsaimniecības komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsMaigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”)
Komitejas locekļiJānis Belkovskis („Daugavpils novada partija”),
Pāvils Kveders („Daugavpils novada partija”),
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada partija”),
Aivars Rasčevskis („Daugavpils novada partija”),
Vitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA),
Gunta Okmane (LATGALES PARTIJA),
Dainis Millers (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Deniss Sarafaņuks (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).
Attīstības komiteja 
Komitejas priekšsēdētājsVitālijs Aizbalts (LATGALES PARTIJA)
Komitejas priekšsēdētāja vietnieksPāvils Kveders („Daugavpils novada partija”)
Komitejas locekļiArvīds Kucins („Daugavpils novada partija”),
Jānis Belkovskis („Daugavpils novada partija”),
Aleksejs Mackevičs („Daugavpils novada partija”),
Dzintars Pabērzs (LATGALES PARTIJA),
Maigurs Krievāns (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Reinis Līcis (“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”),
Viktors Jasiņavičs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija).