Noderīgi

Iesniegumu veidnes
Maksāšanas paziņojumu nostatīšanas adreses noteikšanai
Atkārtotai lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanai
Pārmaksas/kļūdaini veikta maksājuma atgriešanai
Iesnieguma veidlapa par parādu neesamību
Iesnieguma veidlapa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
Iesniegums par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
Iesnieguma veidlapa (bez tēmas)
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanai

Daugavpils novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokli administrē Daugavpils novada dome, bet iekasē pagastu pārvaldes, kuru administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums (Nodokļu inspektoru kontakttālruņi un pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs ->saite)

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu, katrā pārvaldē ir atvērts norēķinu konts un nodrošināta iespēja norēķiniem skaidrā naudā. Demenes, Kalupes, Kalkūnes, Naujenes, Maļinovas, Sventes un Višķu pagastu pārvaldes piedāvā iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm.

Pašvaldība nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos dokumentos elektroniski un portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv sekot līdzi aktuālajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontu stāvoklim, veikt maksājumus, pieteikties īsziņu un e-pasta saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu tuvošanos un izmantot citas portālos piedāvātās iespējas.

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konti (maksājuma identificēšanai jānorāda īpašuma kadastra numurs un maksāšanas paziņojumā norādītais personas kontu numurs)

Pārvaldes nosaukums/reģistrācijas nr.A/S SWEDBANK norēķinu konta numurs
Ambeļu pagasta pārvalde/90000073484LV08HABA0551028301078
Biķernieku pagasta pārvalde/90000073677LV93HABA0551028145124
Demenes pagasta pārvalde/90000064227LV37HABA0551028253317
Dubnas pagasta pārvalde/90000064246LV68HABA0551028301162
Kalkūnes pagasta pārvalde/90000073658LV33HABA0551028273371
Kalupes pagasta pārvalde/90000030396LV45HABA0551028207486
Laucesas pagasta pārvalde/90000030447LV50HABA0551028268797
Līksnas pagasta pārvalde/90000078763LV89HABA0551028206694
Maļinovas pagasta pārvalde/90000073643LV12HABA0551028184897
Medumu pagasta pārvalde/90000073639LV45HABA0551028271797
Naujenes pagasta pārvalde/90000073501LV96HABA0551028137019
Nīcgales pagasta pārvalde/90000078848LV20HABA0551028296400
Salienas pagasta pārvalde/90000073535LV54HABA0551028213726
Skrudalienas pagasta pārvalde/90000073569LV84HABA0551028213962
Sventes pagasta pārvalde/90000064195LV59HABA0551028234491
Tabores pagasta pārvalde/90000073573LV23HABA0551028288586
Vaboles pagasta pārvalde/90000030945LV61HABA0551028240469
Vecsalienas pagasta pārvalde/90000031014LV26HABA0551028213357
Višķu pagasta pārvalde/90000073624LV88HABA0551028183238