Noderīgi

Iesniegumu veidnes
Maksāšanas paziņojumu nostatīšanas adreses noteikšanai
Atkārtotai lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsekošanai
Pārmaksas/kļūdaini veikta maksājuma atgriešanai
Iesnieguma veidlapa par parādu neesamību
Iesnieguma veidlapa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
Iesniegums par to, ka nav saņemts maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
Iesnieguma veidlapa (bez tēmas)
Iesniegums nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanai

Daugavpils novada pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokli administrē Daugavpils novada dome, bet iekasē pagastu pārvaldes, kuru administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums (Nodokļu inspektoru kontakttālruņi un pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs ->saite)

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanu, katrā pārvaldē ir atvērts norēķinu konts un nodrošināta iespēja norēķiniem skaidrā naudā. Demenes, Kalupes, Kalkūnes, Naujenes, Maļinovas, Sventes un Višķu pagastu pārvaldes piedāvā iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm.

Pašvaldība nodrošina iespēju saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un citus ar nekustamā īpašuma nodokli saistītos dokumentos elektroniski un portālos www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv sekot līdzi aktuālajam nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja kontu stāvoklim, veikt maksājumus, pieteikties īsziņu un e-pasta saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma termiņu tuvošanos un izmantot citas portālos piedāvātās iespējas.

Nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu konts (maksājuma identificēšanai jānorāda kadastra numurs un maksāšanas paziņojumā norādītais personas kontu  numurs):

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Reģistrācijas numurs: 90009117568
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Banka:  AS SWEDBANK
SWIFT: HABALV22XXX
Konta numurs:  LV78HABA0551051979749