Augšdaugavas novada Būvvalde

Augšdaugavas novada pašvaldības būvvaldes galvenie uzdevumi:

 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus būvniecības jautājumos;
 • reģistrēt un izskatīt būvniecības iesniegumus;
 • izskatīt būvniecības ieceres atbilstību vai neatbilstību teritorijas plānojumam, spēkā esošajiem detālplānojumiem, apbūves noteikumiem, pieņemt un noformēt atbilstoši likumā noteiktajai kārtībai lēmumus;
 • izskatīt iesniegtos būvprojektus un pieņemt lēmumus par projektu akceptēšanu vai noraidīšanu;
 • izsniegt būvatļaujas, bet specializētās būvniecības gadījumā – reģistrēt būvatļaujas vai sniegt motivētus atteikumus;
 • pirms būvatļaujas izsniegšanas pieprasīt papildu dokumentus vai darbu veikšanas projekta saskaņošanu specializētās būvniecības gadījumā;
 • kontrolēt un nodrošināt būvniecības procesa atbilstību akceptētajam būvprojektam, pieņemt lēmumus par būvniecības apturēšanu, pārtraukšanu un būves konservāciju;
 • pieprasīt būvuzraudzību un autoruzraudzību;
 • organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
 • sadarbībā ar Ekonomikas ministriju kontrolēt pilsētas teritorijā veicamo būvdarbu vai esošo būvju atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī pašvaldības saistošo apbūves un teritorijas izmantošanas noteikumu prasībām;
 • izsniegt izziņas, kas nepieciešamas zemesgrāmatām, par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli.

Institūcijas, kuras izdod tehniskos noteikumus

A/S „Sadales tīkls” Austrumu reģiona Daugavpils nodaļa (Mihoelsa ielā 68, Daugavpils)

AS „Augstsprieguma tīkls” (Dārzciema iela 86, Rīga, LV – 1073, t. (+371)67728353)

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Latgales reģionālās nodaļas Daugavpils sektors (Varšavas iela 24, Daugavpils, LV – 5404)

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Republikas laukums 2, Rīga)

Veselības inspekcijā Latgales kontroles nodaļā (18.Novembra iela 105, Daugavpils, LV -5404, t.65424547)

VAS „Latvijas valsts ceļi” Daugavpils nodaļā (18.Novembra ielā 333, Daugavpils)

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Daugavpils brigāde (Rīgas ielā 1/3, Daugavpils)

VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa (Rīgas iela 78, Daugavpils)

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (M.Pils iela 19,Rīga, LV 1050)

Valsts vides dienests Latgales reģionālā Vides pārvalde ( Raiņa iela 28, Daugavpils, +371 65423219, latgale@vvd.gov.lv);

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, Lv-4601);

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecība (Kr.Valdemāra iela 7, Daugavpils)

AS ”Latvijas Valsts Meži” (Kristapa iela 30, Rīga, LV – 1046)

Latvijas Vides, ģeoloģijas un hidrometeoroloģijas centrs (Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019)

SIA ”Latvijas propāna gāze”(Kurzemes prospekts 19, Rīgā);

A/S „Latvijas Gāze” (Vagonu iela 20, Rīga)

SIA „Latvijas propāna gāze” Latgales reģionālā pārvalde (Jelgavas iela 2, Daugavpils, LV – 5404)

SIA „Daugavpils ūdens” (Ūdensvada iela 3, Daugavpils)

SIA „Ornaments” (Jelgavas iela 21, Ilūkste)

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” (Daugavas ielā 29a, Krauja, Naujenes pag.)

SIA „TET” (Valkas iela 3, Daugavpils)

SIA „DAUTKOM” (Jelgavas iela 1b, Daugavpils)

SIA “BALTCOM” (Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063)

SIA„Latvijas Mobilais Telefons” Ropažu iela 6, Rīga,  LV–1039

„LatRosTrans” SIA (Skrudaliena, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads);

Valsts Vides dienesta Rēzeknes reģionālās vides pārvalde (Zemnieku iela 5, Rēzekne, t.64638200);

SIA „Tele 2” (Kandavas19, Daugavpils, LV-5401, t.29541442, 26179161)

AS „Latvijas nafta” (Lubānas iela 66, Rīga, LV – 1073, t.67821721)

VAS „Latvijas Valsts Radio un Televīzijas Centrs” (Kr.Valdemāra 110, Rīga)

“Latvijas Dzelzceļš” VAS Daugavpils signalizācijas un sakaru distance

(Mihoelsa iela 48, Daugavpils, LV-5401)

VAS „Latvijas gaisa satiksme” (Lidosta ”Rīga” 10/1, Mārupes pagasts, Latvija);

VAS “Elektroniskie sakari” (Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010, Tālrunis: 67333034)

SIA “Daugavpils lidosta” (Kr.Valdemāra iela 13, 2017.kab.LV 5401)

LR Satiksmes ministrijas (Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1743);

VAS “Latvijas gaisa satiksme” (Lidosta “Rīga” 10/1, Marupes pagasts, Latvija)

„LatRosTrans” SIA, LRDS „Ilūkste” (Pašuliene, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads)

Daugavpils novada Kultūras pārvalde (40.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils), kultura@dnkp.lv, reģ.Nr.90000295873, t.65476832

Dabas resursu nodaļa (10.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)

Saskaņot ģeodēzisko punktu atrašanos ar vietējās pašvaldības atbildīgo personu  (31.kab., Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401) t.65424144

Veikt topogrāfiju un reģistrēt ADTI datu bāzē (Rīgas iela 2, Daugavpils, e-pasts: topo@dnd.lv)

SIA „Metrum” (Krišjāņa Valdemāra iela 8-10, Rīga)

Ja tiks veikta topogrāfiskā uzmērīšana, ievērot 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr.3 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā prasības”: 3. Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām, kas Daugavpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic: 3.1. inženierkomunikāciju vai būvju (tai skaitā, ceļu inženierbūvju) būvniecību (projektēšana un būvdarbi) vai ekspluatāciju; 3.2. topogrāfisko uzmērīšanu.