Peldēsim droši arī ziemā!

Ilūkstes pilsētas administrācija turpina īstenot ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr.9.2.4.2/16/I/058) plānotos pasākumus ar Eiropas Sociālā

Lasīt tālāk
1 2 3 37