Špoģu Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Šosejas ielā 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV-5481

Kontakti:
65452306
26414622

spogimms@inbox.lv

Direktors
Andrejs Repins

Skolēnu uzņemšana 2019./2020. mācību gadam

Skola piedāvā bērniem mācības sekojošās programmās

Špoģos:
Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
Kokles spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
Vokālās mūzikas kora klasē no 6 – 8 gadu vecuma;

Kalupes mācību punktā:
Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:
Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma

Kalkūnes mācību punktā:
Vizuāli plastiskās mākslas klasē no 7 – 8 gadu vecuma;
Klavierspēles klasē no 6 – 8 gadu vecuma;
Akordeona spēles klasē no 8 – 10 gadu vecuma;
Papildus informāciju var saņemt:

pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622

vai personīgi Špoģu Mūzikas un mākslas  skolā –

2.stāvā 12.kabinetā pie skolas administrācijas.

Piesakies nodarbībām studijā “Pūpoli” un mūzikas studijā.

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

Mācību punkti citos pagastos:
Kalkūnes pagastā
Adrese: Medumu internātpamatskolas struktūrvienība “Kalkūni”, Komunālā iela 104, Kalkūni, Daugavpils novads, LV-5449;
Kalupes pagastā
Adrese: Kalupes pamatskola, Lielā 35, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450;
Vaboles pagastā
Adrese: Vaboles vidusskola, Vabole, Daugavpils novads, LV-5477

Nolikums

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi (1)

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi (2)

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skolā reglaments

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skolā reglaments (turpinājums)

Iesnieguma veidlapa

Vecāku līdzfinansējums

DARBĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ