Špoģu Mūzikas un mākslas skola


Adrese: Šosejas ielā 3, Špoģi, Daugavpils novads, LV-5481
Kontakti: +654 523 06;  +371 264 146 22, e-pasts: spogimms@inbox.lv

Direktors: Andrejs Repins

Skolēnu uzņemšana 2020./2021. mācību gadam

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam. Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās programmās:

Špoģos:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;
 • Kokles spēle 8-10 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@inbox.lv

Piesakies nodarbībām studijā “Pūpoli” un mūzikas studijā.

SKOLAS PAŠNOVĒRTĒJUMS

Mācību punkti citos pagastos:
Kalkūnes pagastā
Adrese: Medumu internātpamatskolas struktūrvienība “Kalkūni”, Komunālā iela 104, Kalkūni, Daugavpils novads, LV-5449;
Kalupes pagastā
Adrese: Kalupes pamatskola, Lielā 35, Kalupe, Daugavpils novads, LV-5450;
Vaboles pagastā
Adrese: Vaboles vidusskola, Vabole, Daugavpils novads, LV-5477

Nolikums

Iesniegums uzņemšanai

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skolā reglaments

Audzēkņu vecāku līdzfinansējums par bērnu izglītību Špoģu Mūzikas un mākslas skolā reglaments (turpinājums)

Vecāku līdzfinansējums

DARBĪBAS PROCESA ORGANIZĒŠANA ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ