Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Daugavas ielā 29 a,
Krauja, Naujenes pag.,
Daugavpils novads, LV-5413

Direktors
Ruslans Margevičs

Kontakti:
65450287
nmms@inbox.lv

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Naujenes Mūzikas un mākslas skola aicina apgūt sekojošas mācību programmas:
•    Klavierspēle
•    Akordeona spēle
•    Saksofona spēle
•    Klarnetes spēle
•    Trompetes spēle
•    Eifonijas spēle
•    Vijoļspēle
•    Vizuāli plastiskā māksla

Audzēkņu vecāku ikmēneša maksa par izglītību Naujenes Mūzikas un mākslas skolā 7.00 eiro mēnesī par vienu audzēkni.

Uzņemšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Kolektīvi

Skolas nolikums

Kārtība attālinātā mācību procesa nodrošināšanai