Licencētā makšķerēšana un zemūdens medības

Licencētā makšķerēšana

Smiļģinu ezerā:
Licencēto makšķerēšanu organizē SIA “URI” (reģistrācijas numurs 41503085951, juridiskā adrese: Skaista iela 10-4, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs: +371 27463860, e-pasta adrese: iuruimundum@mail.ru), pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2019. gada 8. augusta lēmumu Nr. 1623 “Par licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību organizēšanu Smiļģinu ezerā”.

Licenču izplatīšanas vietas:

 • Skrudalienas pagasta pārvaldē (adrese: Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV-5470, tālruņa numurs: 65439238, e-pasta adrese: parvalde@skrudaliena.lv), darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00;
 • www.epakalpojumi.lv.

Nolikums

Sventes ezerā:
Licencēto makšķerēšanu organizē Daugavpils novada domes pilnvarota juridiska persona – ezera nomnieks – biedrība „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, LV-5401, tālr.: 29768455, e-pasts: gribela@inbox.lv).

Licenču izplatīšanas vietas:

 • J. Gridasova veterinārārsta prakse, Ventspils ielā 31, Daugavpils, tālr.: 29768455;
 • Māja „Daiļumi”, Sventes pagasts, Daugavpils novads, tālr.: 29768455;
 • biedrība „Sventes pērle”, Kandavas iela 19, Daugavpils, (no plkst. 09.00-17.00), tālr.: 29768455;
 • Bezmaksas gada licences makšķerēšanai var saņemt tikai Daugavpils novada Sventes pagasta pārvaldē (Alejas iela 9, Sventes pagasts, Daugavpils novads, darba laiks: pirmdiena – piektdiena no plkst. 07.30 – 16.30) un biedrībā „Sventes pērle” (Kandavas iela 19, Daugavpils, tālr.: 29768455), uzrādot attiecīgos dokumentus (personu apliecinošu dokumentu un atbilstoši personas statusam – invaliditātes apliecību, politiski represētas personas apliecību, piekrastes zemes īpašuma robežu plānu, piekrastes zemes īpašnieka ģimenes locekļa radniecību apliecinošu dokumentu).

Licencētās makšķerēšanas nolikums
Licencēto zemūdens medību nolikums

Vīragnas ezerā:
Licencēto makšķerēšanu organizē Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums”, juridiskā adrese: Virognas atpūtas bāze, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481, tālrunis: 67238778.

Licenču izplatīšanu veic:

 • Licencētās makšķerēšanas organizētājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Arodīpašums” – Virognas atpūtas bāze, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481, tālrunis: 67238778, e-pasta adrese: virogna@inbox.lv;
 • Interneta vietnē www.epakalpojumi.lv;
 • Bezmaksas gada licences un gada licences ar atlaidi makšķerēšanai var saņemt vai iegādāties tikai Virognas atpūtas bāzē, “Svilišķi-1”, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., LV-5481, uzrādot attiecīgus dokumentus (personu apliecinošu dokumentu, Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības biedra karti, invaliditātes apliecību, politiski represētās personas apliecību vai citus atvieglojumu piemērošanai nepieciešamos dokumentus).

Nolikums

Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Augšdaugavas novada Višķu pagasta teritorijā:
Licencēto makšķerēšanu Višķu ezerā, Luknas ezerā un Dubnas upē Višķu pagasta administratīvajā teritorijā pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu organizē Višķu pagasta pārvalde Daugavpils novada, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17, LV-5481 tālr.: 65425347, mob. tālr.: 26860311, e-pasta adrese: parvalde@viski.lv.

Licenču izplatīšanu veic:

 • Višķu pagasta pārvalde, Daugavpils novads, Višķu pagasts, Špoģu ciems, Skolas iela 17 tālr.: 65425347, mob.: 26860311, pirmdienās no 08.00 līdz 17.30 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08.00 līdz 16.30, piektdienās no 08.00 līdz 15.30;
 • Višķu pagasta pārvaldes pilnvarotie makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolieri sestdienās un svētdienās sazinoties pa tālruni: 26860311;
 • Elektroniskās licences, izņemot bezmaksas gada licences, var iegādāties SIA „ZZ Dats” internet pakalpojumu mājaslapā: epakalpojumi.lv, sadaļā MAKŠĶERĒŠANA, jebkurā diennakts laikā.

Nolikums