Trauksmes cēlēji

Trauksmes celšanas likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiek celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju pienācīgu aizsardzību.
Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Daugavpils novada pašvaldībā: apstiprināta ar Daugavpils novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.57 “Par Iekšējās trauksmes celšanas sistēmas apstiprināšanu”

Iespēja ziņot par pārkāpumiem:Kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:
Daugavpils novada domē;
Daugavpils novada sporta skolā;
Daugavpils novada Kultūras pārvaldē;
Pašvaldības aģentūrā „TAKA”;
Pašvaldības aģentūrā „Višķi”;
Naujenes bērnu namā;
Daugavpils novada vēlēšanu komisijā;
Sociālo pakalpojumu centrā „Pīlādzis”;
Višķu sociālās aprūpes centrā;
Ambeļu pagasta pārvaldē;
Biķernieku pagasta pārvaldē;
Biķernieku pamatskolā;
Dubnas pagasta pārvaldē;
Līksnas pagasta pārvaldē;
Maļinovas pagasta pārvaldē;
Medumu pagasta pārvaldē;
Medumu pamatskolā;
Nīcgales pagasta pārvaldē;
Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”;
Tabores pagasta pārvaldē
Vija Jegorova
trauksme@daugavpilsnovads.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Medumu speciālajā pamatskolāLudmila Bobiļova
trauksme@medumi.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Daugavpils novada Sociālajā dienestāInāra Pomjalova
trauksme.soc@daugavpilsnovads.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Demenes pagasta pārvaldē, Zemgales vidusskolāRuta Pavlova
trauksme@demene.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (doc)
Kalkūnes pagasta pārvaldē, Randenes pamatskolāGaļina Ilgača
trauksme@kalkuni.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Kalupes pagasta pārvaldē, Kalupes pamatskolāJeļena Gavrilova
trauksme@kalupe.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (doc)
Laucesas pagasta pārvaldē, Laucesas pamatskolāNadežda Mazane
trauksme@laucese.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Naujenes pagasta pārvaldē, Naujenes mūzikas un mākslas skolā, Lāču pamatskolā, Naujenes pamatskolā, Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”Ērika Karņicka
trauksme@naujene.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Salienas pagasta pārvaldē, Salienas vidusskolāOksana Parfjonova
trauksme@saliena.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Skrudalienas pagasta pārvaldē, Skrudalienas bāriņtiesā, Silenes pamatskolāAnastasija Kotova
trauksme@skrudaliena.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Sventes pagasta pārvaldē, Sventes vidusskolāLeontīna Petaško
trauksme@svente.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Vaboles pagasta pārvaldē, Vaboles vidusskolāMaruta Rušeniece
trauksme@vabolespag.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Višķu pagasta pārvaldē, Špoģu mūzikas un mākslas skolā, Višķu bāriņtiesā, Špoģu vidusskolāValdis Zukulis
trauksme@viski.lv
iekšējā trauksmes celšanas sistēma
trauksmes cēlāja ziņojuma veidlapa (docx)
Trauksmes cēlēju kontaktpunkts Valsts kancelejā

Trauksmes cēlēju ziņojumu iesniegšana, atbilstošo kompetento institūciju noteikšana
Asnate Sikorska
105. kabinets, Brīvības bulvāris 36, Rīga
Tālr.: 67082837
E-pasts: trauksme@mk.gov.lv

Metodiskais atbalsts un trauksmes cēlēju tiesību aizsardzība
Inese Kušķe
Tālr.: 67082910
E-pasts: Inese.Kuske@mk.gov.lv