Izsoles paziņojums

Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Ķīsis, sert. Nr. 00268, 2018.gada 15.februārī savā prakses vietā Rīgā, Brīvības ielā 165-3, pirmajās izsolēs pārdos sekojošu maksātnespējīgajai SIA „ABGS”, reģ.

Lasīt tālāk

Traktora izsole

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu –  traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes

Lasīt tālāk
1 2